UMEK-2

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi

14 - 16 Kasım 2018

Kozyatağı Kültür Merkezi, Kadıköy İstanbul

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi

2. ULUSAL MARMARA ECZACILIK KONGRESİDeğerli Akademisyenler, Meslektaşlarım ve Öğrencilerimiz,


Ülkemizin 2023 Vizyonu hedeflerine göre, birincisini 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi’nin ikincisini  14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında  yine sizlerin katılımı ve katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Fakültemiz ev sahipliğinde gerçekleşecek bu Bilimsel paylaşıma sizleri davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Eczacılıkta katma değer odaklı bilgi paylaşımı” teması ile tüm akademisyenlerimiz, paydaşlarımız ve öğrencilerimiz ile İstanbul’da buluştuğumuz 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongremizde, ülkemizin bölgesel ve ulusal stratejik planlarında hedef gösterilen Eczacılığın tüm alanlarında çalışanları bir araya getirilmiştir. İçeriğin bilimsel yönünü arttırmak ve öğretim üyelerinin TÜBİTAK, İSTKA ve SAN-TEZ proje ortaklıkları oluşturmak adına alanlarında söz sahibi isimler bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere kongremize katılmışlardır. Kongre programında öğrencilerimizin mezuniyet projelerinden kaynaklanan bilimsel çalışmaların sunulduğu poster oturumları da yer almıştır.

Eczacılığın tüm alanları olan Temel ve Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi, Klinik Eczacılık, İlaç Biyoteknolojisi, Eczacılık İşletmeciliği, İlaç Endüstrisi, Kozmetik, Patent, AR-GE, Klinik Araştırmalar konularında güncel bilgilerin paylaşılacağı 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongremize tüm akademisyenlerimizi, paydaşlarımızı ve öğrencilerimizi  davet eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL,
Dekan Kongre Başkanı

Klinik Eczacılık Olgu Çalıştayı

Kongre kapsamında 16 Kasım 2018 günü saat 09.30-12.30 arasında gerçekleştirilecek olan "Klinik Eczacılık Olgu Çalıştayı"nda farklı akut ve kronik hastalık olguları üzerinden hasta sorunlarına eczacı yaklaşımı ve bir hasta dosyasının eczacı gözüyle değerlendirilmesi anlatılacak, ilaçla ilişkili problemler ele alınacak, güncel ve güvenilir bilgi kaynaklarına erişim yolları gösterilecek, olgunun çözüm sistematiği üzerinde durulacaktır. 30 eczacıyla sınırlı tutulacak olan bu interaktif atölye kapsamında katılımcılara küçük gruplar halinde olgu çalışması yaptırılacaktır.  Atölye çalışmasına kayıt yaptırmak için başvuru formu linkini tıklayınız.  

Kongre Bildiri Kitabı

Kurullar

 • Prof.Dr. Erol ÖZVAR

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Leyla BİTİŞ

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Gizem BULUT

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Ayşen CÜCÜ

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Sinem GÖKTÜRK

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Levent KABASAKAL

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Hale Gülsüm ÖZCÖMERT COŞKUN

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Doç.Dr. Ali Demir SEZER

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Ümran SOYOĞUL GÜRER

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Fikriye URAS

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Türkan YURDUN

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Ecz. Kaan BİRGÜL (Sayman)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Aslı DEMİRCİ (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Ecz. İpek DİNGİŞ (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Sevgi KARAKUŞ (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU (Genel Sekreter)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Necla KULABAŞ (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Setenay ÖZER (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Pervin RAYAMAN (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Erkan RAYAMAN (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Sevinç ŞAHBAZ (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Mesut SANCAR (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Turgut ŞEKERLER (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Ali ŞEN (Sayman)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Göksel ŞENER (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Esra TATAR (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Ozan TEKDEMİR (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Fatih TOK (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Timuçin UĞURLU (Genel Sayman)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Etkinlik Konuları

Analitik Kimya

Biyokimya

Biyomühendislik ve Genetik

Farmasötik Biyoteknoloji

Eczacılık Tarihi

Eczacılık Uygulamaları

Eczacılıkta Etik

Endüstriyel Eczacılık

Farmakognozi ve Fitoterapi

Farmakoloji

Farmasötik Botanik (Etnobotanik)

Farmasötik Kimya

Farmasötik Mikrobiyoloji

Farmasötik Teknoloji ve Biyofarmasötikler

Farmasötik Toksikoloji

Fikri Mülkiyet Hakları

Klinik Eczacılık

Hastane Eczacılığı

Kozmetoloji

Nanofarmasötikler

Radyofarmasötikler

Davetli Konuşmacılar

Emine AKALIN URUŞAK

Prof.Dr. Emine AKALIN URUŞAK

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Murat AKDERE

Uzm.Ecz. Murat AKDERE

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S., Türkiye

UMEK2

Esin AKI YALÇIN

Prof.Dr. Esin AKI YALÇIN

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Buket AKSU

Doç.Dr Buket AKSU

Altınbaş Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Ahmet AYDIN

Prof.Dr. Ahmet AYDIN

Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Sevil AZAK SUNGUR

Uzm.Ecz. Sevil AZAK SUNGUR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye

UMEK2

Ayla BALKAN

Prof.Dr. Ayla BALKAN

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Alzheimer hastalığının tedavisinde etki göstermesi beklenen bazı yeni benzimidazol ve benzotiyazol türevlerinin moleküler modelleme, sentez ve biyolojik aktivite çalışmaları

Erhan BAŞ

Erhan BAŞ

Generica İlaç, Türkiye

UMEK2

Ufuk BATUM

Ufuk BATUM

CEO, Ventures & Mentors League, Türkiye

UMEK2

Esen BELLUR ATİCİ

Doç.Dr. Esen BELLUR ATİCİ

DEVA Holding A.Ş., Türkiye

UMEK2

Hayati ÇELİK

Doç.Dr. Hayati ÇELİK

Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Nazan DALGIÇ

Uzm.Dr. Nazan DALGIÇ

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

UMEK2

İsmail Tuncer DEĞİM

Prof.Dr. İsmail Tuncer DEĞİM

Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Nanotüpler, Kuantum noktacıkları ve Kuantum suyu: Nanobilinmez dünyanın formülasyon ve biyolojik etkideki rolü

Göksun DEMİREL

Dr.Öğr. Üyesi Göksun DEMİREL

Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Bağımlılık sebep mi sonuç mu: Bağımlılık ve mikroRNA'lar.

Kutay DEMİRKAN

Prof.Dr. Kutay DEMİRKAN

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

2017

Evren GÜNDOĞDU

Doç.Dr. Evren GÜNDOĞDU

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Sevgi GÜNGÖR

Prof.Dr. Sevgi GÜNGÖR

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Umek2

M. Zeki HAZNEDAROĞLU

Doç.Dr. M. Zeki HAZNEDAROĞLU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Gülten KANTARCI

Prof.Dr. Gülten KANTARCI

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Hatice Yeşim KARASULU

Prof.Dr. Hatice Yeşim KARASULU

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Kaan KAVAKLI

Prof.Dr. Kaan KAVAKLI

Ege Üniversitesi, Çocuk Hastanesi, Türkiye

UMEK2

Bülent KIRAN

Dr.Öğr.Üyesi Bülent KIRAN

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Şekip KIRBECİ

Ecz. Şekip KIRBECİ

Hatay Eczacı Odası, Türkiye

UMEK2

Cem KOÇAK

Dr. Cem KOÇAK

Koçak Farma, Türkiye

UMEK2

Seval KORKMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Seval KORKMAZ

Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Meriç KÖKSAL AKKOÇ

Prof.Dr. Meriç KÖKSAL AKKOÇ

Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

umek

Reyhan KÜÇÜKKAYA

Prof.Dr. Reyhan KÜÇÜKKAYA

İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Filiz MERİÇLİ

Prof.Dr. Filiz MERİÇLİ

Yakındoğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Meltem OCAK DEMİRCİ

Doç.Dr. Meltem OCAK DEMİRCİ

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Gülbin ÖZÇELİKAY

Prof.Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Tanju ÖZÇELİKAY

Prof.Dr. Tanju ÖZÇELİKAY

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Deniz ÖZLER KIRAL

Uzm.Ecz. Deniz ÖZLER KIRAL

İstanbul İl sağlık Müdürlüğü, Türkiye

UMEK2

Duygu SAĞ

Doç.Dr. Duygu SAĞ

Dokuz Eylül üniversitesi, İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Türkiye

UMEK2

Gülçin SALTAN İŞCAN

Prof.Dr. Gülçin SALTAN İŞCAN

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Elif İnci SOMUNCUOĞLU

Dr. Ecz. Elif İnci SOMUNCUOĞLU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi, Türkiye

UMEK2

Semra ŞARDAŞ

Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ

İstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Nazlı ŞENCAN

Dr.Öğr.Üyesi Nazlı ŞENCAN

Abıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Sevda ŞENEL

Prof.Dr. Sevda ŞENEL

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Zeki TOPÇU

Prof.Dr. Zeki TOPÇU

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Seda Nur TOPKAYA ÇETİN

Doç.Dr. Seda Nur TOPKAYA ÇETİN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Fikriye URAS

Prof.Dr. Fikriye URAS

Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

K vitamininin pıhtılaşma sistemi ötesindeki etkileri: Yeni keşfedilmiş K vitaminine bağımlı proteinler

Fulden YUMUK

Prof.Dr. Fulden YUMUK

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Ulvi ZEYBEK

Prof.Dr. Ulvi ZEYBEK

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

UMEK2

Bildiriler

Poster Sunum Programı, 14 Kasım 2018

Poster sunumları 14 Kasım 2018 tarihinde, 09:00 – 17:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Belirtilen gün ve saatlerde posterlerini asmayan yazarların özetleri kongre kitapçığında yer almayacaktır.  
Poster sunumlarının 70x90 cm ebatlarında ve dikey olarak hazırlanması gerekmektedir.

15 Kasım 2018, Salon 3, Sözlü Bildiri Sunum Programı

Sözlü sunum süresi 10 dakikadır.
Programın yoğun olması nedeni ile verilen süreye uyulmasını önemle rica ederiz.

Program

 • 09:00 - 10:00

  Kayıt

  -

 • 10:00 - 11:00

  Protokol Konuşmaları

  -

 • Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ

  11:00 - 12:00

  Açılış Konuşması - Klinik İlaç Çalışmaları

  - Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ

 • 12:00 - 13:00

  Öğle Yemeği

  -

 • 13:00 - 13:30

  Poster Sunumları

  -

 • 13:30 - 15:00

  OTURUM 1 / SALON 1

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Azize ŞENER

 • Prof. Dr. Reyhan KÜÇÜKKAYA

  13:30 - 15:00

  Dünden Bugüne Antikoagülan İlaçlar

  - Prof. Dr. Reyhan KÜÇÜKKAYA

 • Prof. Dr. Fikriye URAS

  13:30 - 15:00

  Varfarinin Hemostaz Dışındaki Advers Etkileri; Yeni Keşfedilmiş K Vitaminine Bağımlı Proteinler

  - Prof. Dr. Fikriye URAS

 • Prof. Dr. Kaan KAVAKLI

  13:30 - 15:00

  Hemofili Tedavisinde Dün, Bugün ve Yarın

  - Prof. Dr. Kaan KAVAKLI

 • 13:30 - 15:00

  Sözlü Sunum- S-1: Çocuklara Reçete Edilen Hematoloji İlaçlarının Araştırılması

  - Neriman İpek KIRMIZI

 • 13:30 - 15:00

  OTURUM 1 / SALON 2

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. İsmail YALÇIN

 • Prof. Dr. İsmail Tuncer DEĞİM

  13:30 - 15:00

  Nanotüpler, Kuantum Noktacıkları ve Kuantum Suyu: Nanobilinmez Dünyanın Formülasyon ve Biyolojik Etkideki Rolü

  - Prof. Dr. İsmail Tuncer DEĞİM

 • Prof. Dr. Sevgi GÜNGÖR

  13:30 - 15:00

  Dermatolojik Hastalıkların Topikal Tedavisinde Nanoteknoloji Uygulamaları

  - Prof. Dr. Sevgi GÜNGÖR

 • Doç. Dr. Meltem OCAK DEMİRCİ

  13:30 - 15:00

  Teranostik Radyofarmasötikler

  - Doç. Dr. Meltem OCAK DEMİRCİ

 • 13:30 - 15:00

  Sözlü Sunum- S-2: Nanotopografik Polikaprolakton Yüzeylerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Yumurtalık Kanseri Hücreleri Kullanılarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi

  - Gökçen YAŞAYAN

 • 15:00 - 15:30

  Kahve Arası

  -

 • 15:30 - 17:00

  OTURUM 2 / SALON 1

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL

 • Prof. Dr. Esin AKI-YALÇIN

  15:30 - 17:00

  Yeni İlaç Molekülü Keşfinde Bilgisayar Destekli Moleküler Modelleme Yöntemleri ve Uygulamaları

  - Prof. Dr. Esin AKI-YALÇIN

 • Prof. Dr. Ayla BALKAN

  15:30 - 17:00

  Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Etki Göstermesi Beklenen Bazı Yeni Benzimidazol Ve Benzotiyazol Türevlerinin Moleküler Modelleme, Sentez ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları

  - Prof. Dr. Ayla BALKAN

 • Prof. Dr. Meriç KÖKSAL AKKOÇ

  15:30 - 17:00

  Antikanser Ajanların Tasarımında Farklı Mekanizmalarla Etkili İndol Türevlerinin Değerlendirilmesi

  - Prof. Dr. Meriç KÖKSAL AKKOÇ

 • 15:30 - 17:00

  Sözlü Sunum- S-3: Bazı Yeni 4-(Sübstitüe)-1-{4-[2-(fenil)hidrazinilidenmetil]-2-metoksi-fenoksi}asetiltiyosemikarbazit Bileşiklerinin Uygun Bir Yöntemle Sentezi ve Yapılarının Belirlenmesi

  - İnci Selin DOĞAN

 • 15:30 - 17:00

  OTURUM 2 / SALON 2

  - Oturum Başkanı: Dr. Öğr.Üyesi Hale ÖZCÖMERT ÇOŞKUN

 • Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

  15:30 - 17:00

  Serbest Eczanelerde Katma Değerli Hizmetlerin Değerlendirilmesi

  - Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

 • Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ŞENCAN

  15:30 - 17:00

  Onaylı Bir Kullanım Talimatı (KT)’nın Türk Kültürüne Uyumu

  - Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ŞENCAN

 • Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN

  15:30 - 17:00

  Eczacılıkta Gelecek Trendleri ve Kariyer Planlama

  - Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN

 • 15:30 - 17:00

  Sözlü Sunum- S-4: Ayakta Sağlık Hizmetleri: Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Eczacının Rolü

  - Aylin SANCAR

 • 15:30 - 17:00

  Sözlü Sunum- S-5: Esansiyel Hipertansiyon Tanılı Hastaların İlaç Kullanımının İncelenmesi

  - Dilara BAYRAM

 • 18:00 - 00:00

  Açılış Kokteyli

  -

 • 09:00 - 10:20

  OTURUM 3 / SALON 1

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Güler YALÇIN

 • Doç. Dr. Hayati ÇELİK

  09:00 - 10:20

  İlaç Analizlerinde Elektrokimyasal Yöntemler

  - Doç. Dr. Hayati ÇELİK

 • Doç. Dr. Seda Nur TOPKAYA ÇETİN

  09:00 - 10:20

  Sağlık Uygulamalarında Nanobiyosensörler, Nanomateryaller ve Nanoanalitik Sistemlerin Yeri

  - Doç. Dr. Seda Nur TOPKAYA ÇETİN

 • 09:00 - 10:20

  Sözlü Sunum- S-6: Plazmada D Vitamini Metabolitlerinin Tayini için Sıvı Kromatografi-Ardışık Kütle Spektrometresi ile Yöntem Geliştirilmesi

  - Deniz ÇIKLA YILMAZ

 • 09:00 - 10:20

  Sözlü Sunum- S-7: Karbon Nanolifler Üzerinde Triflupromazin Hidroklorür Adsorpsiyonunun İncelenmesi

  - Elif ÇALIŞKAN SALİHİ

 • 09:00 - 10:20

  OTURUM 3 / SALON 2

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Levent KABASAKAL

 • Prof. Dr. Tanju ÖZÇELİKAY

  09:00 - 10:20

  Farmasötik Bakım ve Akılcı İlaç Kullanımı Derslerinde Uygulamalı Eğitim

  - Prof. Dr. Tanju ÖZÇELİKAY

 • Dr. Öğr. Üyesi Seval KORKMAZ

  09:00 - 10:20

  Jenerik Ürünlerin Biyomuafiyetinde Permeabilitenin Önemi ve Caco-2 ve PAMPA Çalışmalarının Kullanılması

  - Dr. Öğr. Üyesi Seval KORKMAZ

 • 09:00 - 10:20

  Sözlü Sunum- S-8: Ağız Yolu İle Uygulanan Etkin Maddelerin Çözünürlük ve Permeabilite Özelliklerini Arttırmak Amacıyla Formülasyon Geliştirme Sürecinde Kullanılan Yöntemler

  - Yağmur AKDAĞ ÇAYLI

 • 09:00 - 10:20

  Sözlü Sunum- S-9: Karvedilol Tablet Formülasyonlarının in vivo Performanslarının in vitro Çözünme Hızı Verileri Kullanılarak Tahmin Edilmesi

  - Tuba İNCEÇAYIR

 • 10:20 - 10:40

  Kahve Arası

  -

 • 10:40 - 12:10

  OTURUM 4 / SALON 1

  - Oturum Başkanı: Dr. Öğr.Üyesi Gizem BULUT

 • Doç. Dr. Zeki HAZNEDAROĞLU

  10:40 - 12:10

  Etnobotanik Bilgiden İlaca; İleri Ekstraksiyon Yöntemleri

  - Doç. Dr. Zeki HAZNEDAROĞLU

 • Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK

  10:40 - 12:10

  Klinikte Bitki Kullanımına Eczacı Bakışı

  - Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK

 • Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK

  10:40 - 12:10

  Fitoterapide Aromaterapinin Yeri: Bu Alanda En Çok Kullanılan Uçucu- ve Sabit Yağlar

  - Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK

 • 10:40 - 12:10

  Sözlü Sunum- S-17: Tetra otu (Cotinus coggygria Scop.) Bitkisindeki Pb(II) ve Zn(II) Metallerinin Tayini

  - Ayşen KURT CÜCÜ

 • 10:40 - 12:10

  OTURUM 4 / SALON 2

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Türkan YURDUN

 • Prof. Dr. Ahmet AYDIN

  10:40 - 12:10

  Bitkisel Ürünlerin Güvenlilik Değerlendirmesi: Mevcut Yasal Düzenlemeler Işığında

  - Prof. Dr. Ahmet AYDIN

 • Dr. Öğr. Üyesi Göksun DEMİREL

  10:40 - 12:10

  Bağımlılık Sebep mi Sonuç mu: Bağımlılık ve MikroRNA' lar

  - Dr. Öğr. Üyesi Göksun DEMİREL

 • Doç. Dr. Duygu SAĞ

  10:40 - 12:10

  İmmünoterapi: Kanser Tedavisinde Yeni Umut

  - Doç. Dr. Duygu SAĞ

 • 10:40 - 12:10

  Sözlü Sunum- S-18: RHO Kinaz İnhibitörü Fasudilin Paklitaksel ile Kombinasyonunun Meme Kanserindeki Sinerjik Etkisinin Araştırılması

  - Merve ERGÜL

 • 12:10 - 13:30

  Öğle Yemeği

  -

 • 13:30 - 15:00

  OTURUM 5 / SALON 1

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mesut SANCAR

 • Prof. Dr. Fulden YUMUK

  13:30 - 15:00

  Onkolojide Multidisipliner Yaklaşım ve Klinik Eczacının Yeri

  - Prof. Dr. Fulden YUMUK

 • Prof. Dr. Kutay DEMİRKAN

  13:30 - 15:00

  Klinik Nutrisyonda Eczacının Rolü

  - Prof. Dr. Kutay DEMİRKAN

 • Doç. Dr. Nazan DALGIÇ

  13:30 - 15:00

  Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı

  - Doç. Dr. Nazan DALGIÇ

 • 13:30 - 15:00

  Sözlü Sunum- S-26: Dünyada ve Türkiye’de Antibiyotik Direncinde Güncel Durum

  - Emel MATARACI KARA

 • 13:30 - 15:00

  OTURUM 5 / SALON 2

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Timuçin UĞURLU

 • Prof. Dr. Zeki TOPÇU

  13:30 - 15:00

  Rekombinant DNA Teknolojilerinin Beraberinde Getirdiği Biyoetik Tartışmalar

  - Prof. Dr. Zeki TOPÇU

 • Prof. Dr. Gülten KANTARCI

  13:30 - 15:00

  Biyoteknolojik Ürünlerde Spesifikasyonlar ve Kabul Kriterleri

  - Prof. Dr. Gülten KANTARCI

 • Prof.Dr. Hatice Yeşim KARASULU

  13:30 - 15:00

  Lipid Bazlı İlaç Taşıyıcı Sistemler

  - Prof.Dr. Hatice Yeşim KARASULU

 • 13:30 - 15:00

  Sözlü Sunum- S-27: İlaç Üretiminde Risk Değerlendirmesi ile Kritik Parametrelerin Belirlenmesi

  - Buket AKSU

 • 15:00 - 15:30

  Kahve Arası

  -

 • 15:30 - 17:00

  OTURUM 6 / SALON 1

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ümran SOYOGUL GÜRER

 • Doç. Dr. Buket AKSU

  15:30 - 17:00

  İletişimde Transaksiyonel Analiz

  - Doç. Dr. Buket AKSU

 • Ecz. Şekip KIRBECİ

  15:30 - 17:00

  Eczacınız Sizinle Sosyal Sorumluluk Projesi

  - Ecz. Şekip KIRBECİ

 • Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN

  15:30 - 17:00

  Eczacının Sanatı Kozmetik ve Majistral'de Yeni Ufuklar

  - Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN

 • 15:30 - 17:00

  Sözlü Sunum- S-34: Balın Halk Arasında Geleneksel Kullanımı ve Eczanelerdeki Bazı Bal İçerikli Ürünler

  - Mine KOÇYİĞİT

 • 15:30 - 17:00

  OTURUM 6 / SALON 2

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Leyla BİTİŞ

 • Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ

  15:30 - 17:00

  Bitkisel Sağlık Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Halka Sunumunda Eczacı ve Diğer Sağlık Profesyonellerinin Yeri

  - Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ

 • Doç.Dr. Evren ATLIHAN GÜNDOĞDU

  15:30 - 17:00

  Radyofarmasötiklerde Yapılan Kalite Kontroller

  - Doç.Dr. Evren ATLIHAN GÜNDOĞDU

 • 15:30 - 17:00

  Sözlü Sunum- S-35: Radyofarmasistin Nükleer Tıp Uygulamalarındaki Görev ve Sorumlulukları

  - Mine SİLİNDİR GÜNAY

 • 15:30 - 17:00

  Sözlü Sunum- S-36: Türkiye’ de Yetişen Bazı Bitkilerin Antimikrobiyal Aktivite Tayini

  - Banu KAŞKATEPE

 • 09:00 - 10:30

  OTURUM 7 / SALON 1

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL

 • Doç. Dr. Esen BELLUR ATİCİ

  09:00 - 10:30

  İlaç Etken Maddelerinin Üretimi – Safsızlıkların Tespiti, Tanımlanması, Kaynağının Belirlenmesi ve Kader Araştırmaları

  - Doç. Dr. Esen BELLUR ATİCİ

 • Uzm. Ecz. Murat AKDERE

  09:00 - 10:30

  İlaç Endüstrisinde Medikal Bölüm Sorumlulukları ve Klinik Araştırmalar

  - Uzm. Ecz. Murat AKDERE

 • 09:00 - 10:30

  Sözlü Sunum- S-42: Yeni Tiyazol Türevlerinin in vitro Monoamin Oksidaz Enzim İnhibisyonunun Araştırılması ve Docking Çalışmaları

  - Begüm Nurpelin SAĞLIK

 • 09:00 - 10:30

  Sözlü Sunum- S-43: Antitüberküloz Aktivite Göstermesi Olası 1,3,4-Tiyadiazol Halkası İçeren Schiff Bazlarının Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

  - Sevgi KARAKUŞ

 • 09:00 - 10:30

  OTURUM 7 / SALON 2

  - Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turay YARDIMCI

 • Prof. Dr. Gülçin SALTAN İŞCAN

  09:00 - 10:30

  Endüstriyel Ölçekli Bitkisel Tıbbi Ürün Üretimi, Patent Süreci, Ticarileştirilmesi ve İhracatı

  - Prof. Dr. Gülçin SALTAN İŞCAN

 • Ufuk BATUM

  09:00 - 10:30

  Araştırmadan Pazara Değer Üretimi

  - Ufuk BATUM

 • Prof. Dr. Sevda ŞENEL

  09:00 - 10:30

  Aşı Formülasyonlarında Son Gelişmeler

  - Prof. Dr. Sevda ŞENEL

 • 09:00 - 10:30

  Sözlü Sunum- S-44: Enjektabl Silikat Hidrojellerinin Geliştirilmesi ve in-vitro Karakterizasyonu

  - Emine ALARÇİN

 • 10:30 - 11:00

  Kahve Arası

  -

 • 11:00 - 12:30

  OTURUM 8 / SALON 1

  - Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ali DEMİR SEZER

 • Dr. Cem KOÇAK

  11:00 - 12:30

  Endüstride Biyoteknolojik Gelişmeler ve Yatırım Kaynakları

  - Dr. Cem KOÇAK

 • Erhan BAŞ

  11:00 - 12:30

  İlaç Sektöründe Değişen Dengeler

  - Erhan BAŞ

 • 11:00 - 12:30

  Sözlü Sunum- S-45: Standart (İki Boyutlu) Hücre Kültürü Çalışmalarının ve Üç Boyutlu in vitro Doku Modellerinin Eczacılıktaki Uygulama Alanları

  - Tuğba GÜLSÜN

 • 11:00 - 12:30

  Sözlü Sunum- S-46: Yeni Benzimidazol Türevlerinin Sentezleri ve Monoaminoksidaz İnhibitör Etkilerinin Araştırılması

  - Derya OSMANİYE

 • 11:00 - 12:30

  OTURUM 8 / SALON 2

  - Oturum Başkanı: Dr. Fatih TAN

 • Dr. Ecz. Elif İnci SOMUNCUOĞLU

  11:00 - 12:30

  Klinik Araştırmalarda Türkiye

  - Dr. Ecz. Elif İnci SOMUNCUOĞLU

 • Uzm. Ecz. Sevil Azak SUNGUR

  11:00 - 12:30

  İlaç Denetimleri ve GMP Sertifikasyonu

  - Uzm. Ecz. Sevil Azak SUNGUR

 • Uzm. Ecz. Deniz Özler KIRAL

  11:00 - 12:30

  6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

  - Uzm. Ecz. Deniz Özler KIRAL

 • 11:00 - 12:30

  Sözlü Sunum- S-47: Bazı Staphylococcus İzolatlarının Biyofilm Aktiviteleri

  - Sevda ER

 • 12:30 - 13:00

  Kapanış

  -

Önemli Tarihler

 • 08.10.2018

  Bildiri Son Gönderim Tarihi

 • 16.07.2018

  Erken Kayıt Son Tarihi

 • 22.10.2018

  Kongre Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Bildirim Tarihi

 • 14.11.2018

  Kongre Başlangıç Tarihi

 • 16.11.2018

  Kongre Bitiş Tarihi

Katılım/Fiyat Bilgileri

75 / Kişi
 • 16 Temmuz 2018'e kadar geçerli olan Öğrenci ücretidir. Bu tarihten sonra ücret 100 TL olarak uygulanacaktır. Ücretin Halkbank, Kuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi" hesap adlı ve TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedir. Lütfen ödemenin açıklama kısmına “UMEK-2 Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak web sayfamızdaki sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

125 / Kişi
 • 16 Temmuz 2018'e kadar olan Araştırma Görevlisi ücretidir. Bu tarihten sonra ücret 150 TL olarak uygulanacaktır. Ücretin HalkbankKuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi" hesap adlı ve TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedirLütfen ödemenin açıklama kısmına “UMEK-2 Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun  üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak web sayfamızdaki sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

250 / Kişi
 • 16 Temmuz 2018'e kadar geçerli olan, Öğretim Üyesi ve Serbest Eczacı ücretidir. Bu tarihten sonra ücret 300 TL olarak uygulanacaktır. Ücretin Halkbank, Kuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi" hesap adlı ve TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedir. Lütfen ödemenin açıklama kısmına “UMEK-2 Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun  üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak web sayfamızdaki sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

400 / Kişi
 • 16 Temmuz 2018'e kadar geçerli olan, Sanayi Katılımcısı ücretidir. Bu tarihten sonra ücret 450 TL olarak uygulanacaktır. Ücretin Halkbank, Kuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi" hesap adlı ve TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedir. Lütfen ödemenin açıklama kısmına “UMEK-2 Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun  üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak web sayfamızdaki sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim

Kongremizle ilgili olarak, 

eczakongre@marmara.edu.tr 

e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

İletişim Bilgileri

eczakongre@marmara.edu.tr

İletişim Sorumlusu : Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU