Tahkim Okulu

31.10.2018 - 26.06.2019

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Tahkim Merkezi

Hakkımızda

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) olarak organize ettiğimiz “Tahkim Okulu” adlı paneller serisi devam etmektedir. Bu proje kapsamında farklı tecrübe düzeylerinden tahkim uygulamacıları ve tahkime ilişkin çalışmaları olan akademisyenleri bir araya getirerek tahkimin farklı boyutları ele alınmaktadır.

Tahkim Okulu”, ayda bir gerçekleşecek panellerden oluşan ve dört yıl boyunca düzenli olarak devam etmesi planlanan bir projedir. Proje kapsamında gerçekleşecek panellerin her birinde; bir oturum başkanı, birer genç akademisyen ve uygulamacı ile birer kıdemli akademisyen ve uygulamacı olmak üzere toplamda beş kişinin yer alması planlanmaktadır. Panelde yer alan genç akademisyen ve genç uygulamacılar, tahkim konusunda önem taşıyan farklı konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirecek; kıdemli akademisyen ve kıdemli uygulamacılar ise genç meslektaşların sunumlarında ele aldıkları hususları yorumlayıp, değerlendireceklerdir. Ayrıca, her senenin sonunda sene boyunca yapılan tüm sunumlar kitap haline getirilerek yayımlanacaktır.

Bu kapsamda, “Tahkim Okulu” projemize 2018-2019 döneminde 31 Ekim 2018 tarihinde “Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması” konulu panelimizle başlangıç yaptık. "Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları)" konulu ikinci panelimiz 28 Kasım 2018 günü, "Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı" konulu üçüncü panelimiz 26 Aralık 2018 tarihinde, "Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları" konulu dördüncü panelimiz 30 Ocak 2019 tarihinde, "Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması" konulu beşinci panelimiz 27 Şubat 2019 tarihinde, "Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili" konulu altıncı panelimiz 27 Mart 2019 tarihinde, "Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi" konulu yedinci panelimiz 24 Nisan 2019 tarihinde, "Tahkime Elverişlilik" konulu sekizinci panelimiz 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

Sekizinci panelimiz ise "Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim" konusu hakkında olacak ve 26 Haziran 2019 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. Panellerimiz her ayın son Çarşambası saat 18:00 ile 21:00 arasında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haydarpaşa Yerleşkesi'nde gerçekleşmektedir.

Panel Afişi

Program

 • 18:00 - 21:00

  Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim

  - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek Sarıöz Büyükalp (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 • 18:00 - 21:00

  Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim

  - Av. Doğuhan Uygun (Paksoy Ortak Avukat Bürosu)

 • 18:00 - 21:00

  Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim

  - Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim Arning (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 • 18:00 - 21:00

  Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim

  - Av. Arb. Dilek Yumrutaş (Doğa Hukuk Bürosu)

Okuma Metinleri

Yedinci panelimiz için konuya dair hazırlanarak gelmek isteyen değerli dinleyicilerimiz, konuşmacılar tarafından tavsiye edilen aşağıdaki metinleri inceleyebilirler:

1. Nuray Ekşi, Tahkim Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri ve Bu Usuller Tüketilmeden Tahkime Başvurulmasının Sonuçları, İstanbul, 2015.

2. Didem Kayalı, Enforceability of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses , Journal of International Arbitration, Kluwer Law International 2010, Volume 27, Issue 6, pp. 551 – 577. 

3. Gary Born / Marija Scekic, Pre-Arbitration Procedural Requirements: 'A Dismal Swamp' published in Practising Virtue – Inside International Arbitration (Oxford University Press), 2015. 

4. Mustafa Serdar Özbek, Arabuluculuk ile Tahkim Yöntemlerinin Kesilme Bölgesi: Arabuluculuk-Tahkim, Yargıtay Dergisi, Ocak 2017, Cilt: 43, Sayı: 1.

Etkinlik Konuları

1. YIL (Ekim 2018-Haziran 2019)
1- Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması 2- Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları) 3- Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı 4- Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları 5- Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması 6- Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili 7- Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi 8- Tahkime Elverişlilik 9- Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim
2. YIL (Eylül 2019-Haziran 2020)
1- Şirketler hukuku uyuşmazlıklarının tahkimle çözümü 2- Birleşme ve Devralma Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü 3- Tahkimde Davanın Açılması ve İlk Dilekçelerin (Tahkim Talebi ile Tahkim Talebine Cevap) Hazırlanması 4- Tahkim Yargılamasında Tebligat 5- Tahkimde Yabancı Avukatla Temsil 6- Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri 7- Acil Durum Hakemi 8- Dava Açmama Emirleri (Anti-Suit Injunction) 9- Yargılama Giderleri İçin Avans Yatırılması ve Tahkimde Masraflar 10- Tahkimde Yargılama Giderlerinin Karşılanacağına İlişkin Teminat Gösterilmesi (Security for Costs)
3. YIL (Eylül 2020-Haziran 2021)
1- Üçüncü Kişi Finansmanı (Third Party Funding) 2- Hakemlerin Tarafsızlık ve Bağımsızlığı 3- Hakemin Reddi 4- Hakemlerin Sorumluluğu 5- Çok Taraflı Tahkim Yargılaması (Multi-party Arbitration) 6- Davaların Birleştirilmesi 7- Tahkimde Paralel Yargılamalar 8- Görev Belgesi ve Usulî Zaman Çizelgesinin Hazırlanması 9- Tahkimde İddia ve Savunmayı Değiştirme ve Genişletme Yasağı 10- Tahkimde Deliller: Tanık ve Bilirkişinin Rolü, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
4. YIL (Eylül 2021-Haziran 2022)
1- Belge İbrazı 2- Tahkimde Duruşmalar 3- Tahkimde Savunma Hakkının İhlali 4- Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk ve Anasyonel Hukuk Kurallarının Seçimi 5- Uyuşmazlığın Hakkaniyet ve Nesafete Göre veya Dostane Arabuluculukla Çözümü 6- Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kurallar 7- Tahkim Süresi 8- Hakem Kararlarının İptali Sebepleri 9- Verildiği Ülkede İptal Edilen Hakem Kararlarının Tenfiz Edilebilirliği 10- Tanıma ve Tenfiz Engelleri 11- Devlet Yargısının Tenfiz ve İptale İlişkin Kararlarına Karşı AİHM'e Başvurulması

Program Arşivi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) işbirliğinde başlattığımız “Tahkim Okulu” isimli paneller serisinin ilk etkinliğini 31 Ekim 2018 Çarşamba günü gerçekleştirdik. 

Etkinliğimiz, geniş bir katılım ile başladı ve medyada da ciddi bir yankı buldu. Aşağıda etkinliğimize dair çıkmış olan bazı haberlere ulaşabilirsiniz:

1- https://www.cnnturk.com/turkiye/istac-baskani-finans-kongresinde-konustu-tahkim-okulu-egitimleri-basladi
2- http://www.gazetevatan.com/marmara-universitesi-ve-istac-tan-tahkim-okulu-1214874-gundem/?fbclid=IwA...
3- http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/marmara-universitesi-ve-istactan-tahkim-okulu-41005518?fbclid=IwA...
4- https://www.ntv.com.tr/egitim/marmara-universitesi-ve-istactan-tahkim-okulu,-Y5Tfxga9k2GDvlp7a0kgw?f...

Geçmiş program afişlerimize şu linklerden erişebilirsiniz:

1- Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/ISTAC_31-Ekim-Poster-791x1024.jpg
2- Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları):
https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2018/11/ISTAC_28-Kasim-Poster_V03-01-1-791x1024.jpg
3- Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2018/12/ISTAC_26_Aralik_Poster_V03-791x1024.jpg
4- Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/ISTAC_Ocak-Poster_V02-01-791x1024.jpg
5- Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/02/ISTAC_Subat-Poster_V01-791x1024.jpg
6- Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/03/ISTAC_Mart-Poster_V01-791x1024.jpg
7- Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi: https://scontent.fsaw1-9.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/58460514_601158947034042_6189772103806353408_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fsaw1-9.fna&oh=07b6c41fbc7bea4744416927f6f9f7dd&oe=5D97CCDB
8- Tahkime Elverişlilik: https://scontent.fbtz1-10.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59837876_611373626012574_6864366072775049216_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fbtz1-10.fna&oh=f309af7806a4548cd411d2ea8449d69b&oe=5D606BA2

Programa Katılım

Yukarıdaki konulardan birini sunmak için istekli genç meslektaşlarımızın ve müzakereci/yorumcu olarak katkı sağlamak isteyen tecrübeli meslektaşlarımızın katkılarından ötürü memnun oluruz. Ancak yukarıda belirtilen konular üzerinde sunumlar gerçekleştirileceğini vurgulamak isteriz.

Etkinliğe konuşmacı olarak başvurmak isteyenlerin
a. Güncel özgeçmişlerini (CV)
b. Hangi konuyu/konuları sunmak istediklerine ilişkin bilgiyi (Kişiler en çok 3 konu tercihinde bulunabilir, istek sırasına göre 1’den 3’e sıralayabilirsiniz)
c. 250 kelimeyi aşmayacak şekilde, seçilen konular üzerinde hangi noktalara değineceklerini tahkimokulu@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletmelerini rica ederiz.

Bu konuda genç meslektaşımızın çalıştığı kurum yöneticileri de öneride bulunabilir.

Etkinliğe müzakereci/yorumcu olarak katılmak isteyen tecrübeli meslektaşlarımız ise
a. Güncel özgeçmişlerini (CV)
b. Hangi konuda/konularda yorumcu olarak yer almak istediğini
tahkimokulu@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletmelerini rica ederiz.

Önemli Tarihler

 • 31.10.2018

  Birinci Panel: Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması

 • 28.11.2018

  İkinci Panel: Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları)

 • 26.12.2018

  Üçüncü Panel: Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı

 • 30.01.2019

  Dördüncü Panel: Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları

 • 27.02.2019

  Beşinci Panel: Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması

 • 27.03.2019

  Altıncı Panel: Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili

 • 24.04.2019

  Yedinci Panel: Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi

 • 29.05.2019

  Sekizinci Panel: Tahkime Elverişlilik

 • 26.06.2019

  Dokuzuncu Panel: Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim Bilgileri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi http://twitter.com/tahkimokulu

İletişim Sorumlusu : Doç. Dr. Mustafa Erkan