Tahkim Okulu

31.10.2018 - 26.06.2019

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Tahkim Merkezi

Hakkımızda

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) olarak organize ettiğimiz “Tahkim Okulu” adlı paneller serisini duyurmaktan dolayı mutluyuz. Bu proje kapsamında farklı tecrübe düzeylerinden tahkim uygulamacıları ve tahkime ilişkin çalışmaları olan akademisyenleri bir araya getirerek tahkimin farklı boyutlarını ele alacağız.

Tahkim Okulu”, ayda bir gerçekleşecek panellerden oluşan ve dört yıl boyunca düzenli olarak devam etmesi planlanan bir projedir. Proje kapsamında gerçekleşecek panellerin her birinde; bir oturum başkanı, birer genç akademisyen ve uygulamacı ile birer kıdemli akademisyen ve uygulamacı olmak üzere toplamda beş kişinin yer alması planlanmaktadır. Panelde yer alan genç akademisyen ve genç uygulamacılar, tahkim konusunda önem taşıyan farklı konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirecek; kıdemli akademisyen ve kıdemli uygulamacılar ise genç meslektaşların sunumlarında ele aldıkları hususları yorumlayıp, değerlendireceklerdir. Ayrıca, her senenin sonunda sene boyunca yapılan tüm sunumlar kitap haline getirilerek yayımlanacaktır.

Bu kapsamda, “Tahkim Okulu” projemize 2018-2019 döneminde 31 Ekim 2018 tarihinde “Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması” konulu panelimizle başlangıç yaptık. İkinci panelimiz, "Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları)" konusu üzerine olacak ve 28 Kasım 2018 Çarşamba günü gerçekleşecektir.

Bu dönemki paneller, bu tarihte başlayıp 26 Haziran 2019’a kadar devam edecek ve her ayın son Çarşamba günü saat 18:00-21:00 arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleşecektir.

2018-2019 döneminde ele alınması planlanan diğer konular ise şunlardır:
1- Tahkim anlaşmasının yazılı olması şartı
2- Genel işlem şartları içinde tahkim anlaşmasına yer verilmesi ve sonuçları
3- Tahkim anlaşmasının temsilci vasıtasıyla yapılması
4- Tahkim anlaşmasının üçüncü kişilere teşmili
5- Kompetenz-kompetenz ve ayrılabilirlik prensibi
6- Tahkime elverişlilik

Program Arşivi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) işbirliğinde başlattığımız “Tahkim Okulu” isimli paneller serisinin ilk etkinliğini 31 Ekim 2018 Çarşamba günü gerçekleştirdik. 

Etkinliğimiz, geniş bir katılım ile başladı ve medyada da ciddi bir yankı buldu. Aşağıda etkinliğimize dair çıkmış olan bazı haberlere ulaşabilirsiniz:

1- https://www.cnnturk.com/turkiye/istac-baskani-finans-kongresinde-konustu-tahkim-okulu-egitimleri-basladi
2- http://www.gazetevatan.com/marmara-universitesi-ve-istac-tan-tahkim-okulu-1214874-gundem/?fbclid=IwA...
3- http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/marmara-universitesi-ve-istactan-tahkim-okulu-41005518?fbclid=IwA...
4- https://www.ntv.com.tr/egitim/marmara-universitesi-ve-istactan-tahkim-okulu,-Y5Tfxga9k2GDvlp7a0kgw?f...

Geçmiş program afişlerimize şu linklerden erişebilirsiniz:

1- Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/ISTAC_31-Ekim-Poster-791x1024.jpg

Panel Afişi

Program

 • 18:00 - 21:00

  Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları)

  - Ar. Gör. Ozan Tok (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 • 18:00 - 21:00

  Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları)

  - Av. Sumru Akter (Göksu|Aydın Avukatlık Bürosu)

 • 18:00 - 21:00

  Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları)

  - Av. Serdar Paksoy (Paksoy Ortak Avukat Bürosu)

 • 18:00 - 21:00

  Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları)

  - Prof. Dr. Sibel Özel (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Etkinlik Konuları

1. YIL (Ekim 2018-Haziran 2019)
1- Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması 2- Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları) 3- Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı 4- Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları 5- Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması 6- Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili 7- Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi 8- Tahkime Elverişlilik
2. YIL (Eylül 2019-Haziran 2020)
1- Şirketler hukuku uyuşmazlıklarının tahkimle çözümü 2- Birleşme ve Devralma Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü 3- Tahkimde Davanın Açılması ve İlk Dilekçelerin (Tahkim Talebi ile Tahkim Talebine Cevap) Hazırlanması 4- Tahkim Yargılamasında Tebligat 5- Tahkimde Yabancı Avukatla Temsil 6- Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri 7- Acil Durum Hakemi 8- Dava Açmama Emirleri (Anti-Suit Injunction) 9- Yargılama Giderleri İçin Avans Yatırılması ve Tahkimde Masraflar 10- Tahkimde Yargılama Giderlerinin Karşılanacağına İlişkin Teminat Gösterilmesi (Security for Costs)
3. YIL (Eylül 2020-Haziran 2021)
1- Üçüncü Kişi Finansmanı (Third Party Funding) 2- Hakemlerin Tarafsızlık ve Bağımsızlığı 3- Hakemin Reddi 4- Hakemlerin Sorumluluğu 5- Çok Taraflı Tahkim Yargılaması (Multi-party Arbitration) 6- Davaların Birleştirilmesi 7- Tahkimde Paralel Yargılamalar 8- Görev Belgesi ve Usulî Zaman Çizelgesinin Hazırlanması 9- Tahkimde İddia ve Savunmayı Değiştirme ve Genişletme Yasağı 10- Tahkimde Deliller: Tanık ve Bilirkişinin Rolü, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
4. YIL (Eylül 2021-Haziran 2022)
1- Belge İbrazı 2- Tahkimde Duruşmalar 3- Tahkimde Savunma Hakkının İhlali 4- Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk ve Anasyonel Hukuk Kurallarının Seçimi 5- Uyuşmazlığın Hakkaniyet ve Nesafete Göre veya Dostane Arabuluculukla Çözümü 6- Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kurallar 7- Tahkim Süresi 8- Hakem Kararlarının İptali Sebepleri 9- Verildiği Ülkede İptal Edilen Hakem Kararlarının Tenfiz Edilebilirliği 10- Tanıma ve Tenfiz Engelleri 11- Devlet Yargısının Tenfiz ve İptale İlişkin Kararlarına Karşı AİHM'e Başvurulması

Programa Katılım

Yukarıdaki konulardan birini sunmak için istekli genç meslektaşlarımızın ve müzakereci/yorumcu olarak katkı sağlamak isteyen tecrübeli meslektaşlarımızın katkılarından ötürü memnun oluruz. Ancak yukarıda belirtilen konular üzerinde sunumlar gerçekleştirileceğini vurgulamak isteriz.

Etkinliğe konuşmacı olarak başvurmak isteyenlerin
a. Güncel özgeçmişlerini (CV)
b. Hangi konuyu/konuları sunmak istediklerine ilişkin bilgiyi (Kişiler en çok 3 konu tercihinde bulunabilir, istek sırasına göre 1’den 3’e sıralayabilirsiniz)
c. 250 kelimeyi aşmayacak şekilde, seçilen konular üzerinde hangi noktalara değineceklerini tahkimokulu@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletmelerini rica ederiz.

Bu konuda genç meslektaşımızın çalıştığı kurum yöneticileri de öneride bulunabilir.

Etkinliğe müzakereci/yorumcu olarak katılmak isteyen tecrübeli meslektaşlarımız ise
a. Güncel özgeçmişlerini (CV)
b. Hangi konuda/konularda yorumcu olarak yer almak istediğini
tahkimokulu@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletmelerini rica ederiz.

Önemli Tarihler

 • 31.10.2018

  Birinci Panel: Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması

 • 28.11.2018

  İkinci Panel: Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları)

 • 26.12.2018

  Üçüncü Panel: Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı

 • 30.01.2019

  Dördüncü Panel: Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları

 • 27.02.2019

  Beşinci Panel: Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması

 • 27.03.2019

  Altıncı Panel: Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili

 • 24.04.2019

  Yedinci Panel: Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi

 • 29.05.2019

  Sekizinci Panel: Tahkime Elverişlilik

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim Bilgileri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi http://twitter.com/tahkimokulu

İletişim Sorumlusu : Doç. Dr. Mustafa Erkan