UMEK-2

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi

14 - 16 Kasım 2018

Kozyatağı Kültür Merkezi, Kadıköy İstanbul

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi

2. ULUSAL MARMARA ECZACILIK KONGRESİDeğerli Akademisyenler, Meslektaşlarım ve Öğrencilerimiz,


Ülkemizin 2023 Vizyonu hedeflerine göre, birincisini 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi’nin ikincisini  14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında  yine sizlerin katılımı ve katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Fakültemiz ev sahipliğinde gerçekleşecek bu Bilimsel paylaşıma sizleri davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Eczacılıkta katma değer odaklı bilgi paylaşımı” teması ile tüm akademisyenlerimiz, paydaşlarımız ve öğrencilerimiz ile İstanbul’da buluştuğumuz 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongremizde, ülkemizin bölgesel ve ulusal stratejik planlarında hedef gösterilen Eczacılığın tüm alanlarında çalışanları bir araya getirilmiştir. İçeriğin bilimsel yönünü arttırmak ve öğretim üyelerinin TÜBİTAK, İSTKA ve SAN-TEZ proje ortaklıkları oluşturmak adına alanlarında söz sahibi isimler bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere kongremize katılmışlardır. Kongre programında öğrencilerimizin mezuniyet projelerinden kaynaklanan bilimsel çalışmaların sunulduğu poster oturumları da yer almıştır.

Eczacılığın tüm alanları olan Temel ve Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi, Klinik Eczacılık, İlaç Biyoteknolojisi, Eczacılık İşletmeciliği, İlaç Endüstrisi, Kozmetik, Patent, AR-GE, Klinik Araştırmalar konularında güncel bilgilerin paylaşılacağı 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongremize tüm akademisyenlerimizi, paydaşlarımızı ve öğrencilerimizi  davet eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL,
Dekan Kongre Başkanı

Düzenleme Kurulu

 • Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Leyla BİTİŞ

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Gizem BULUT

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Ayşen CÜCÜ

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Sinem GÖKTÜRK

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Levent KABASAKAL

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Hale Gülsüm ÖZCÖMERT COŞKUN

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Doç.Dr. Ali Demir SEZER

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Ümran SOYOĞUL GÜRER

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Fikriye URAS

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Türkan YURDUN

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Ecz. Kaan BİRGÜL (Sayman)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Aslı DEMİRCİ (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Ecz. İpek DİNGİŞ (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Sevgi KARAKUŞ (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU (Genel Sekreter)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Necla KULABAŞ (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Setenay ÖZER (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Pervin RAYAMAN (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Erkan RAYAMAN (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Sevinç ŞAHBAZ (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Mesut SANCAR (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Turgut ŞEKERLER (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Ali ŞEN (Sayman)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Göksel ŞENER (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Esra TATAR (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Ozan TEKDEMİR (Organizasyon Komitesi)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Arş.Gör. Fatih TOK (Sekreterya)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Timuçin UĞURLU (Genel Sayman)

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. M. Emin ARAT

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

Etkinlik Konuları

Analitik Kimya

Biyokimya

Biyomühendislik ve Genetik

Farmasötik Biyoteknoloji

Eczacılık Tarihi

Eczacılık Uygulamaları

Eczacılıkta Etik

Endüstriyel Eczacılık

Farmakognozi ve Fitoterapi

Farmakoloji

Farmasötik Botanik (Etnobotanik)

Farmasötik Kimya

Farmasötik Mikrobiyoloji

Farmasötik Teknoloji ve Biyofarmasötikler

Farmasötik Toksikoloji

Fikri Mülkiyet Hakları

Klinik Eczacılık

Hastane Eczacılığı

Kozmetoloji

Nanofarmasötikler

Radyofarmasötikler

Davetli Konuşmacılar

Emine AKALIN URUŞAK

Prof.Dr. Emine AKALIN URUŞAK

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Murat AKDERE

Murat AKDERE

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S., Türkiye

Esin AKI YALÇIN

Prof.Dr. Esin AKI YALÇIN

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Esen Bellur ATICI

Doç.Dr. Esen Bellur ATICI

DEVA Holding A.Ş., Türkiye

Ahmet AYDIN

Prof.Dr. Ahmet AYDIN

Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Sevil AZAK SUNGUR

Uzm.Ecz. Sevil AZAK SUNGUR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye

Ayla BALKAN

Prof.Dr. Ayla BALKAN

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Nihan BURUL BOZKURT

Dr.Ecz. Nihan BURUL BOZKURT

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye

Hayati ÇELİK

Doç.Dr. Hayati ÇELİK

Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Nazan DALGIÇ

Uzm.Dr. Nazan DALGIÇ

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

İsmail Tuncer DEĞİM

Prof.Dr. İsmail Tuncer DEĞİM

Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Göksun DEMİREL

Dr.Öğr. Üyesi Göksun DEMİREL

Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Sevgi GÜNGÖR

Prof.Dr. Sevgi GÜNGÖR

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

M. Zeki HAZNEDAROĞLU

Doç.Dr. M. Zeki HAZNEDAROĞLU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Gülten KANTARCI

Prof.Dr. Gülten KANTARCI

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Kaan KAVAKLI

Prof.Dr. Kaan KAVAKLI

Ege Üniversitesi, Çocuk Hastanesi, Türkiye

Bülent KIRAN

Dr.Öğr.Üyesi Bülent KIRAN

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Seval KORKMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Seval KORKMAZ

Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Reyhan KÜÇÜKKAYA

Prof.Dr. Reyhan KÜÇÜKKAYA

İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Filiz MERÇLİ

Prof.Dr. Filiz MERÇLİ

Yakındoğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Meltem OCAK DEMİRCİ

Doç.Dr. Meltem OCAK DEMİRCİ

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Gülbin ÖZÇELİKAY

Prof.Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Tanju ÖZÇELİKAY

Prof.Dr. Tanju ÖZÇELİKAY

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Deniz ÖZLER KIRAL

Uzm. Deniz ÖZLER KIRAL

İstanbul İl sağlık Müdürlüğü, Türkiye

Duygu SAĞ

Doç.Dr. Duygu SAĞ

Dokuz Eylül üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotip ve Genom Enstitüsü, Türkiye

Gülçin SALTAN İŞCAN

Prof.Dr. Gülçin SALTAN İŞCAN

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Sevda ŞENEL

Prof.Dr. Sevda ŞENEL

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Seda Nur TOPKAYA ÇETİN

Doç.Dr. Seda Nur TOPKAYA ÇETİN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Fikriye URAS

Prof.Dr. Fikriye URAS

Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Fulden YUMUK

Prof.Dr. Fulden YUMUK

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Ulvi ZEYBEK

Prof.Dr. Ulvi ZEYBEK

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Önemli Tarihler

 • 16.07.2018

  Bildiri Son Gönderim Tarihi

 • 16.07.2018

  Erken Kayıt Son Tarihi

 • 26.07.2018

  Kongre Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Bildirim Tarihi

 • 14.11.2018

  Kongre Başlangıç Tarihi

 • 16.11.2018

  Kongre Bitiş Tarihi

Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİMİNDE YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR   

Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih 16.07.2018 dir.

Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için yazarlardan en az birinin kongreye kayıt olarak, ücretini yatırmış olması gerekir. 
Bildiri gönderimi için web sayfamız üzerinden kongremize kayıt olunması gerekmektedir. 
Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden, online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Bildiri yazımı ile ilgili kurallar ve örnek özet şablonu online sistemde verilmiştir. 
Bildirinin sunuş biçimi (sözlü ya da poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir. 
Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi üzerinden de sonuçları takip edebilirsiniz.

Program

Hazırlanıyor...

Katılım/Fiyat Bilgileri

75 TL/ Kişi
 • 16 Temmuz 2018'e kadar geçerli olan Öğrenci ücretidir. Bu tarihten sonra ücret 100 TL olarak uygulanacaktır. Ücretin Halkbank, Kuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi" hesap adlı ve TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedir. Lütfen ödemenin açıklama kısmına “UMEK-2 Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak web sayfamızdaki sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

125 TL/ Kişi
 • 16 Temmuz 2018'e kadar olan Araştırma Görevlisi ücretidir. Bu tarihten sonra ücret 150 TL olarak uygulanacaktır. Ücretin HalkbankKuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi" hesap adlı ve TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedirLütfen ödemenin açıklama kısmına “UMEK-2 Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun  üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak web sayfamızdaki sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

250 TL/ Kişi
 • 16 Temmuz 2018'e kadar geçerli olan, Öğretim Üyesi ve Serbest Eczacı ücretidir. Bu tarihten sonra ücret 300 TL olarak uygulanacaktır. Ücretin Halkbank, Kuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi" hesap adlı ve TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedir. Lütfen ödemenin açıklama kısmına “UMEK-2 Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun  üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak web sayfamızdaki sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

400 TL/ Kişi
 • 16 Temmuz 2018'e kadar geçerli olan, Sanayi Katılımcısı ücretidir. Bu tarihten sonra ücret 450 TL olarak uygulanacaktır. Ücretin Halkbank, Kuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi" hesap adlı ve TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedir. Lütfen ödemenin açıklama kısmına “UMEK-2 Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun  üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak web sayfamızdaki sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

İletişim Bilgileri

eczakongre@marmara.edu.tr

İletişim Sorumlusu : Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU