XIV.TETT

XIV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı

23 - 25 Eylül 2020

Marmara Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu

0

Konuşmacı

0

Katılımcı

0

Gün

0

Program

DUYURU

Değerli Araştırmacılar,  
Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 salgını hakkındaki açıklaması ve sonrasında ülke çapında alınan kararlar uyarınca 3-5 Haziran 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimizi bildirdiğimiz XIV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı’nın 23-25 Eylül 2020 tarihlerine ertelenmesine karar verilmiştir.  Bu kapsamda önümüzdeki günlerde yapacağımız yeni duyurumuz ile bildiri özeti ve katılım ücreti gönderme son tarihlerinin de yeniden belirleneceğini bildiririz.   Tüm dünyayı etkileyen bu sıra dışı durumun bir an önce normale dönmesini ve herkesin bu süreci sağlıkla atlatmasını dileriz. Saygılarımızla.    

 XIV. TETT Düzenleme Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Emre Dölen  

Özet bildiri gönderim son tarihi 3 Temmuz 2020
Özet bildiri kabul tarihlerinin araştırmacılara gönderim tarihi 15 Temmuz 2020
Bildiri tam metinlerin sekretaryaya son gönderim tarihi 21 Ağustos 2020
Kongre tarihi 23-25 Eylül 2020
XIV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı

Kongre Hakkında

11 Mayıs 1990 tarihinde Prof. Dr. Turhan Baytop tarafından başlatılan ve bugün otuz yılını geride bırakan Türk Eczacılık Tarihi toplantılarının on dördüncüsü, İstanbul’da; Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecektir.  2012 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ nde yapılan toplantıda ilk defa “Genç Araştırmacılar Oturumu” başlıklı bir oturum düzenlenerek meraklı öğrencilerin tarih toplantılarına katılımı sağlanmıştır. Artık geleneksel hale gelen  “Genç Araştırmacılar Oturumu” bu toplantımızda da yapılacaktır. Eczacı Hamdi Bey Bilim ve Hizmet Ödülleri’nin verileceği toplantımızda en iyi sözlü ve en iyi poster bildirilerine de ayrıca ödül verilecektir. Marmara Üniversitesi’ nin yeni yerleşkesi olan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' ndeki Eczacılık Fakültesi içerisinde yeniden düzenlenen Eczacılık Tarihi Müzesi’nin açılışı da toplantımız çerçevesinde yapılacaktır. Toplantımıza sözlü ve poster bildiri ile katılmanın yanında konuk katılımcı olarak da katılmak mümkündür. Katımlarınızı bekler, saygılarımız sunarız.  

XIV. TETT Düzenleme Kurulu adına
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Emre DÖLEN

Kurullar

 • Prof.Dr. Erol ÖZVAR

  Marmara Üniversitesi Rektörü, Türkiye

 • Emre DÖLEN

  Prof.Dr. Emre DÖLEN

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Müh. Mert SANDALCI

  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Afife MAT

  İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Ayten ALTINTAŞ

  İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. K. Hüsnü Can BAŞER

  Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Gülten DİNÇ

  İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Şefik GÖRKEY

  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Feza GÜNERGUN

  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Ekrem SEZİK

  Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Emekli öğretim üyesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Sevgi ŞAR

  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Halis YERLİKAYA

  Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. İlter UZEL

  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Nuran YILDIRIM

  Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye

 • Dr. Şeref ETKER

  Bağımsız Araştırıcı, Türkiye

 • Ecz. Eyüp Talha KOCACIK

  Kongre Sekreteri, Serbest Eczacı, Türkiye

 • Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL

  Marmara Üniversitesi Eczacılı Fakültesi Dekanı, Türkiye

 • Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU

  Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Prof.Dr. Ali Demir SEZER

  Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Hale ÖZCÖMERT ÇOŞKUN

  Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Sevinç ŞAHBAZ

  Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Erkan RAYAMAN

  Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • Dr.Öğr. Üyesi Ali ŞEN

  Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Konular

Toplantı dili Türkçedir.   Tarihi eczaneler, eczacılar, ilaç fabrikaları ile eczacılık öğretim kurumlarıyla birlikte sanat ve edebiyatta eczacılık veya eczacılığın kökenlerine yönelik araştırmalar hakkında bildiri verilebilir.   Ayrı kongre dizilerinin ana temaları olan eczacılık etiği, işletmeciliği ve hukuku ile ilgili bildirilere yer verilmeyecektir.

Türk Eczacılık Tarihi Toplantıları

1. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 11 Mayıs 1990, İstanbul
2. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 6-7 Mayıs 1994, Ankara
3. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 3-4 Haziran 1996, Eskişehir
4.Türk  Tarihi Toplantısı 4-5 Haziran 1998, İstanbul
5. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 26 Mayıs 2000, İzmir
6. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 5-7 Haziran 2002, İstanbul
7. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 27-28 Mayıs 2005, Ankara
8. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 29-30 Mayıs 2008, İstanbul
9. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 24-26 Mayıs 2010, Eskişehir 
10. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 6-8 Haziran 2012, İstanbul
11. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 25-28 Mayıs 2014, Kayseri
12. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 1-3 Haziran 2016, Eskişehir
13. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 11-12 Mayıs 2018, İstanbul
14. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 3-5 Haziran 2020, İstanbul

Davetli Konuşmacılar

Hazırlanıyor...

Önemli Tarihler

 • 03.07.2020

  Özetlerin kongre sekretaryası adresine [turkeczaciliktarihitoplantisi@gmail.com] gönderilmesi gerekmektedir.

 • 15.07.2020

  Bildirileri kabul edilen araştırmacılara eposta gönderilecektir.

 • 21.08.2020

  Bildirilere ait tam metinlerinin kongre sekretaryası adresine [turkeczaciliktarihitoplantisi@gmail.com] gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiriler

1. Bildiriler sözlü ve poster şeklinde olacaktır.
2. Sözlü ve poster bildiri özetleri en fazla 300 kelime olacaktır.
3. Bir katılımcının birden fazla sözlü sunum yapma olanağı bulunmamaktadır.
4. Sunumun sözlü olarak mı poster olarak sunulmak isteği bildirilmeli fakat bildirinin ne şekilde sunulacağı hakkı düzenleme kurulunda saklıdır.
5. Birden fazla imza bulunan bildirilerde sunumu yapacak kişinin altı çizilmelidir.
6. Bildiri özetleri, toplantı özet kitabında yayımlanacaktır.
7. Sözlü, poster ve tam metin bildirilerin kongre sekretaryası adresine [turkeczaciliktarihitoplantisi@gmail.com] gönderilmesi gerekmektedir. Toplantı öncesinde tam metinleri göndermeyen araştırmacıların bildirileri kongreye alınmayacaktır. Toplantıdan sonra ilan edilecek ikinci bir tarihe kadar tam metinlerin düzenlenmesi beklenecek olup süre sonunda düzenleme yapmamış araştırmacıların ilk göndermiş oldukları tam metinler esas alınarak bildiri kitabı basılacaktır.

Kayıt ve bildiri gönderimi için "Başvuru Formu" nun eksiksiz olarak doldurularak, ödeme dekontu ile birlikte  turkeczaciliktarihitoplantisi@gmail.com eposta adresine, word dökümanı olarak gönderilmesi gerekmektedir.Yazım Kuralları için tıklayınız.

Program

Hazırlanıyor...

Katılım/Fiyat Bilgileri

150 / Kişi
 • Toplantıya bildiri ile katılmak isteyenler

  Ücretin Halkbank, Kuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Eczacılık Fakültesi Birimi" hesap adlı ve TR85 0001 2009 8660 0006 0000 99 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedir. Lütfen ödemenin açıklama kısmına “XIV.TETT Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak     turkeczaciliktarihitoplantisi@gmail.com eposta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

100 / Kişi
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

  Ücretin Halkbank, Kuyubaşı Şubesi'nde yer alan "T.C. Marmara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Eczacılık Fakültesi Birimi" hesap adlı ve TR85 0001 2009 8660 0006 0000 99 nolu IBAN'a yatırılması gerekmektedir. Lütfen ödemenin açıklama kısmına “XIV.TETT Kayıt Ücreti” ibaresi ile ad soyadınızı yazınız. Dekontun üzerine T.C. kimlik numarası yazılarak  turkeczaciliktarihitoplantisi@gmail.com eposta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

0 / Kişi
 • Lisans öğrencileri ve misafirler

İletişim