DYUMM

Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi

21 - 22 Haziran 2019

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi

Disiplinlerarası yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

21-22 Haziran 2019 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde “Disiplinlerarası yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi” düzenlenecektir.

Disiplinlerarası anlayış günümüzde çok önemli olup, disiplinlerarası çalışmalar çok boyutlu olguları veya olayları tanımlamaya veya açıklamaya, karmaşık problemleri çözmeye, yeni yorumlar ileri sürmeye, ürünler oluşturmaya yönelik yapılmaktadır. Disiplinlerarası çalışmalarda , disiplinler, disiplinlerin birbiri ile ilişkileri, hangi disiplinin hangi amaçla daha etkili olacağı, disiplinlerin nasıl birleştirileceği vs. konuşulmaktadır. 20.yy sonrasında bilhassa kongre başlığı içerisinde, ilgili disiplin olan Müzik Eğitiminin disiplinler yaklaşım içerisinde hangi disiplin tarafından ne kadar desteklendiği araştırılmaktadır. Bilindiği üzere “Müzik Eğitimi” hem bilimsel hem sanatsal bir yaklaşımda birçok disiplini barındırmaktadır. Bu disiplinler nedir diye baktığımızda öncelikle “Matematik Eğitimi”nin önemini görmekteyiz. Çünkü , müzik esasında bir matematiksel yaklaşımdan ibarettir. Ezgilerin ortaya çıkışı matematik dengesinin ölçüler içersinde kuruluşu ile kendisini ifade eder. Farabi’den, Pisagor’dan itibaren müziğin matematik alanına aktarıldığı bilinmektedir. Bu aktarımlar sayesinde geçmişte yapılan farklı bilim alanlarının birleşimindeki çalışmalar günümüze gelmiştir. Bugünde tek bir alan çalışması yerine alanların birbirine destek olması yani disiplinlerarası araştırmalar tekrar önem kazanmıştır.

Bu bağlamda;

Kongremiz bilimsel, sanatsal ve mesleki  açıdan bu konudaki araştırmaların paylaşılacağı ve bu alana emek veren araştırmacıların bir araya geleceği önemli bir platformdur.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiye, resmi web sitemiz http://etkinlik.marmara.edu.tr/dyumm adresinden ulaşabilirsiniz. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda gerçekleşecek kongremizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Onursal Başkan Prof. Dr. Erol Özvar


Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir


Eş Başkan Doç. Dr. Tülün Malkoç

Kurullar

 • Prof. Dr. Onal Abisheva

  Abai Kazakh National Pedagogical University, Kaznpu, Almaata, Kazakistan

 • Dr. Robert Adamczak

  Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz of Adam Mickiewicz University, Poznan, Polonya

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin Akıncı

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

 • Doç. Dr. Hatice Akkoç

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Müjde Ayan

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bağcı

  Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

 • Öğr. Gör. Sümeyye Bakım

  KTO Karatay Üniversitesi, Konya, Türkiye

 • Doç. Dr. Mari Barsamyan

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Başarslan

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Dilek Batıbay

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Doç. Dr. Manuela Boncheva

  National Academy of Music, Bulgaristan

 • Prof. Dr. Michael Brown

  Missisipi Üniversitesi, ABD

 • Prof. Dr. Dorota Calek

  Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz of Adam Mickiewicz University, Poznan, Polonya

 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çeziktürk

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Sibel Çoban

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Esra Dalkıran

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

 • Prof. Dr. Warren Davidson

  Slippery Rock Üniversitesi,Pittsburg, ABD

 • Doç. Dr. Jale Deniz

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye

 • Neşegül Ekinci

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Altay Eren

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu, Türkiye

 • Dr. Alper Gönen

  Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü (Emekli Öğretim Görevlisi), Türkiye

 • Prof. Dr. Sena Gürşen Otacıoğlu

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Ibraeva Kamarsulu

  Abai Kazakh National Pedagogical University, Kaznpu , Almaata, Kazakistan

 • Tuğçem Kar

  İstanbul Teknik Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Dalia Karatajiene

  Academy of Art in Vilnius, Vilnus, Litvanya

 • Prof. Dr. Ece Karşal

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Dr. Oğuz Köklü

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Doç. Dr. Tülün Malkoç

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Zeki Nacakcı

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

 • Dr. Krzysztof Niegowski

  Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz of Adam Mickiewicz University, Poznan, Polonya

 • Doç. Dr. Hakan Okay

  Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Baymurat Ospanov

  Abai Kazakh National Pedagogical University, Kaznpu , Almaata, Kazakistan

 • Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Turan Sağer

  Yıldız Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Dr. Joanna Piech Slawecka

  Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz of Adam Mickiewicz University, Poznan, Polonya

 • Doç. Dr. Zoran Stanisavljevic

  University of Nis, Sırbistan

 • Prof. Dr. Mustafa Uslu

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Pancho Vladigerov

  National Academy of Music, Bulgaristan

 • Prof. Dr. Nihan Yağışan

  Akdeniz Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Antalya, Türkiye

 • Doç. Dr. Şehnaz Yalçın Wells

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. İlyas Yavuz

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Kurmangazy Zhedelov

  Abai Kazakh National Pedagogical University, Kaznpu, Almaata, Kazakistan

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin Akıncı

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

 • Doç.Dr. Hatice AKkoç

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Prof.Dr. Dilek Batıbay

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Doç. Dr. Manuela Boncheva

  National Academy of Music, Bulgaristan

 • Prof.Dr. Dorota Całek

  Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz of Adam Mickiewicz University, Poznan, Polonya

 • Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu, Türkiye

 • Prof.Dr. Altay Eren

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu, Türkiye

 • Dr.Prof.Dr. Ibraeva Kamarsulu

  Abai Kazakh National Pedagogical University, KazNPU , Almaata, Kazakistan

 • Prof. Dr. Dalia Karatajiene

  Academy of Art in Vilnius, Vilnus, Litvanya

 • Dr. Oğuz Köklü

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Doç. Dr. Tülün Malkoç

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Prof.Dr. Ahmet Şükrü Özdemir

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Doç. Dr. Zoran Stanisavljevic

  University of Nis, Sırbistan

 • Prof. Dr. Musa Üce

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Prof.Dr. Mustafa Uslu

  Marmara Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

 • Prof. Dr. Pancho Vladigerov

  National Academy of Music, Bulgaristan

 • Dr. Öğr. Üyesi Şaban Berk

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

Etkinlik Konuları

Bilim ve Sanat Tarihinde Matematik ve Müzik İlişkisi

Müzik ve Matematik Başarısı

Müziksel Performans ve Matematik

Çalgı Araçlarının Yapımında ve Test Edilmesinde Matematiğin Rolü

Müzik, Matematik ve Zekâ

Müzik, Matematik, Yapay Zekâ (Artifical Intelligence) ve Yapay Bilinç (Artifical Sentience)

Müzik, Matematik, Duygular ve Bilişsel Süreçler

Besteler, Besteciler ve Matematik

Oyun, Dans, Müzik ve Matematik

Müzik, Beyin ve Matematik

Müzik ve Matematiği Öğrenme, Öğretme, Ölçme ve Değerlendirme

Müzik ve Matematik Derslerinin Öğretim Programları

Müzik, Matematik, Bilişsel ve Duygusal Gelişim

Müzik ve Matematiği Öğrenmenin Doğasına ilişkin İnançlar

Müzik ve Matematiği Öğrenme ve Öğretmede Rehberlik Hizmetleri

Bilgisayar Destekli Müzik ve Matematik Eğitimi

Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Müzik ve Matematik

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Ayfer Kocabaş

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Disiplinlerarası Yaklaşımda bir Model Önerisi: Müzikle Matematik Öğretimi

Prof. Filiz Kamacıoğlu

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tarihi Süreçte Doğu-Batı Ekseninde Müzik-Matematik İlişkisi

Dr. Alper Gönen

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Emekli Öğretim Görevlisi, Türkiye

Sesi Sayılarla Duymak

Prof. Dr. Dalia Karatajiene

Academy of Art in Vilnius, Litvanya

The Relationships between Mathematics and Music in Visual Art: A Lithuanian Case

Prof. Dr. Nihan Yağışan

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Müzik ve Matematik

Prof. Dr. Kamarsulu İbrayeva

Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakistan

Students' intellectual development by means of Kazakh traditional music

Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye

Pür Matematikten Uygulamalı Matematiğe Müzik

Önemli Tarihler

 • 31.05.2019

  Bildiri Özetlerinin Son Gönderiliş Tarihi

 • 14.06.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

 • 17.06.2019

  Kongre ücretleri son ödeme tarihi

 • 21.06.2019

  Kongre 1. Gün

 • 22.06.2019

  Kongre 2. Gün

 • 16.08.2019

  Tam Metin Son Gönderim Tarihi

Program

 • 09:30 - 10:30

  Kayıt

  Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu girişinde kurulacak masalarda kayıt yapılacaktır.

  -

 • 10:30 - 11:00

  Açılış Konuşmaları

  Doç. Dr. Tülün MALKOÇ (Müzik Eğitimi) Prof. Dr. Ahmet Ş. ÖZDEMİR (Dekan- Matematik Eğitimi)Prof. Dr. Kamarsulu  İBRAYEVA (Art Education)Prof. Dr. Dalia KARATAJIENE (Art Education)

  - Sunum: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin AKINCI

 • 11:00 - 12:00

  Konser: Azerbaycan Bestecilerinin Eserlerinden Bir Demet

  - Öğr. Gör. Aytaç Rzaguliyeva

 • 12:00 - 13:00

  Açılış Kokteyli

  Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

  -

 • 13:00 - 14:00

  Davetli Konuşmalar

  Prof. Filiz KamacıoğluTarihi Süreçte Doğu-Batı Ekseninde Müzik-Matematik İlişkisi ve Bu Bağlamda Günümüz Müzik Eğitimi için ÖnerilerProf. Dr. Kamarsulu  İbrayevaStudents' Intellectual Development by Means of Kazakh Traditional MusicProf. Dr. Ayfer KocabaşDisiplinlerarası Yaklaşımda Bir Model Önerisi: Müzikle Matematik Öğretimi

  -

 • 14:00 - 15:00

  1. Oturum:

  Arş. Gör. Volkan YALÇIN & Prof. Dr. Ahmet Ş. ÖZDEMİRSayılar Teorisi Dersinde Sihirli Kare ve Müzik Notaları Kullanarak Şifreleme Oluşturma EtkinliğiDr. Öğr. Üye. Özlem ÇEZİKTÜRKMüzikte Matematik Yapı: Beşliler Çemberi ve Pisagor KomasıProf. Dr. Ece KARŞAL & Doç. Dr. Ceylan ÜNAL AKBULUTMatematik ve Müzik İlişkisi

  - Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Köklü

 • 15:00 - 15:30

  Kahve-Çay Molası

  -

 • 15:30 - 16:30

  Davetli Konuşmalar

  Prof. Dr. Nihan YAĞIŞANİlkokul Matematik Derslerinde Müzik Destekli Öğretimin Başarı ve Kalıcılık Üzerine EtkisiProf. Dr. Dalia KARATAJIENEThe Relationship between Mathematics and Music in Visual Art: A Lithuanian CaseDr. Alper GÖNENSesi Sayılarla Duymak

  -

 • 16:30 - 17:45

  2. Oturum

  Ayşe Vural, Prof. Dr. Ahmet Serkan ECE & Prof. Dr.  Altay ERENMüzik Aracılığıyla İstem Dışı Hatırlanan/Zihinde Canlanan Anıların/Geleceğe Yönelik İmajların Matematik Ders Başarısı Üzerindeki EtkileriTuğçem KAR & Aziz Murat ASLANBatı Müziği ve Türk Müziğinde Basit Dizi ve Makamların Analitik İncelenmesiDr. Filiz YAĞCI, Doç. Dr. R. Erol Debirbatır, Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş & Hülya BozyokuşMatematiksel Kodlama Yoluyla J. S. Bach II Viyolensel Suiti Prelud Bölümünün Geometrik ModellemesiSümeyye BAKIM & Prof. Dr. Seyit YöreMathematical Proportions in Music

  - Oturum Başkanı Doç. Dr. Ceylan ÜNAL AKBULUT

 • 19:00 - 23:55

  Sosyal Etkinlik: Boğazda Tekne Turu & Akşam Yemeği

  Boğazda hususi tekne ile tur, akşam yemeği ve müzik dinletisi.Not: Tekne turuna katılmayı düşünen katılımcıların isimlerini 19. 06. 2019 a kadar Kongre Düzenleme Kurulu Dr. Oğuz Köklü'ye yazdırmaları ve 18:00'de Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans salonu girişinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

  -

 • 09:30 - 10:00

  Davetli Konuşma

  Pür Matematikten Uygulamalı Matematiğe Müzik

  - Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu

 • 10:00 - 11:00

  3. Oturum

  Arş. Gör. Cenk Önder ÖZEN, Dr. Öğr. Üyesi Zühal Dinç Altun & Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YıldızMüziğin Matematik Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni GörüşleriDr. Alper GönenSesler Arası Uyumun Gönen-Arik Fonksiyonu ile BelirlenmesiGökhan Derin & Prof. Dr. Ahmet Ş. ÖzdemirMatematik ve MüzikDr. Öğr. Üyesi Özlem ÇeziktürkÇok Sesli Müzik (Polifonik Müzik) ile Matematik İlişkisi

  - Oturum Başkanı Doç. Dr. Hatice AKKOÇ

 • 11:00 - 11:30

  Kahve-Çay Molası

  -

 • 11:30 - 12:30

  4. Oturum

  Perihan Sarıgöz & Zeynep Eylül ÜçerGitar Yapımındaki Matematik: Disiplinler Arası Bir Ders PlanıDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin AkıncıMatematik ve Müzik-Oyun-Drama İlişkisinde Yapılmış Tez ve Makale Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiDr. Alp ÖzerenMüzik ve Matematik Etkileşiminin Toplumsal Yaşam Kalitesinin Artışına Katkı Sağlama Potansiyeli Odaklı, İşlevsel Örnekler ve ÖnerilerSercan Bayri5-9 Yaş Aralığındaki Çocukların Müzik ve Matematik ile İlişkileri

  - Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin Akıncı

 • 12:30 - 13:30

  Öğle Yemeği

  Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde Öğle Yemeği

  -

 • 13:30 - 14:30

  5. Oturum

  Doç. Dr. Rasim Erol Demirbatır, Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş, Dr. Filiz Yağcı & Hülya BozyokuşMatematiksel Kodlama Yoluyla A. Adnan Saygun'un Op. 31 "Partita" adlı Solo Viyolonsel Eserinin Geometrik ModellemesiDr. Muhammed Recai ÇiftçiMabed Müziğine Yönelik Bir Hesaplamalı Müzikoloji TecrübesiDr. Öğr. Üyesi Ebru Selçioğlu DemirsözSınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Müzik ve Matematik İlişkisine Dair Metaforik AlgılarıGüldane EvginerÖzel Yetenekli Müzik Öğrencilerinin Matematik ve Müzik Arasındaki İlişkiye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

  - Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çeziktürk

 • 14:30 - 15:30

  6. Oturum

  Prof. Dr. Ozan Yarman, Prof. Dr. William A. Sethares, Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu, Dr. Öğr. Gör. Mehtap Demir & Prof. Dr. Tolga YarmanAn Investigation of the Role of Diatonic Functions in the Seyir Phenomenon of Turkish Makam Music: Case of ‘Hicaz Family’Doç. Dr. Ekin ÇoraklıMüzik Felsefesinde MatematikDr. Öğr. Üyesi Ferda Öztürk KömleksizMüzik Dersi Öğretim Programının Disiplinlerarası Yaklaşımla Matematik-Müzik İlişkisi Bağlamında İncelenmesiDoç. Dr. Tülün MalkoçOkul Öncesi Dönemde Matematik Kavramları ile Şarkı Söylemenin Önemi

  - Oturum Başkanı Prof. Dr. Serkan Ece

 • 15:30 - 16:00

  Kapanış Paneli

  -

Bildiri Özet/Tam Metin Gönderme

BİLDİRİ ÖZET/TAM METİN GÖNDERME KURALLARI  
Kongre dili Türkçe ve İngilizce'dir.
Kongreye gönderilen bildiriler daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır. Bildiriler yazar/lar tarafından sunulmalıdır .

Kongremize gönderilen bildiri ve posterler eğer YÜKSEK LİSANS veya DOKTORA tezlerinden türetilmiş ve üretilmiş ise ilk sırada ilgili çalışmanın sahibi ve ikinci sırada ilgili çalışmanın danışmanının ismi yer almak zorundadır.  Bu zorunluluğa kongremize katılan her katılımcı uymakla yükümlüdür. 

*Bildiri özetlerinin ve kabul edilen bildirilerin  yani tam metinlerin gönderim tarihi belirtilen tarihlerde saat 24:00’e kadardır. Bu tarihin ertelenmesi ve öne çekilmesi durumunda , yeni tarih ilgili kongre yetkilileri tarafından katılımcılara bildirilecektir.

Özet metinlerde dikkat edilmesi gerekenler: 
Türkçe özet 400 kelimeden çok, 300 kelimeden az olmamalı ve çalışmanın gerekçesini, amacını, örneklem detaylarını (Doküman analizi, literatür taraması vb. yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmalarda bu detaylar farklı biçimde ifade edilebilir) önemli bulguları ile bu bulguların temel katkısını/katkılarını belirten ifadeleri içermelidir.
Bildiri özetinin başlığı bağlaçlar dâhil en fazla 16 kelime içermeli, koyu renk, büyük harflerle, sayfanın üst kısmına 14 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.      
Özet başlıktan sonra, anahtar kelimeler ise özetten sonra yer almalıdır. En az üç, en çok beş anahtar kelime kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler noktalı virgül kullanılarak ayrılmalı ve hem özet hem de anahtar kelime başlıkları koyu renkle yazılmalıdır (Örneğin, Anahtar kelimeler: Müziksel farkındalık; Matematik ders başarısı; Ezgi tekrarı; vb.). Anahtar kelimelerin içeriği en az bir, en çok üç kelimeyle vurgulanmalıdır.  
Yazar isimleri alt alta, sağa yaslı, açık renk ve sadece ilk harf büyük yazılmalıdır.
Dipnot verilerek; unvan, kurum, e-posta bilgisi eklenmelidir. Dipnot metni Times New Roman yazı karakteri ile iki yana yaslı biçimde ve 10 puntoyla yazılmalıdır.
Özet metni, Times New Roman yazı karakteri ile iki yana yaslı biçimde ve 12 puntoyla yazılmalıdır. 
Bildiri özetleri, giriş yapılarak sisteme eklenmelidir. 

Tam Metin Yazım Kuralları 

Bildiri tam metni yazılırken dikkat edilmesi gerekenler: 

Bildiri tam metni; yazı metni, tablo, şekil, grafik, harita, kaynaklar, ekler vb. dâhil en az 4000, en çok 5000 kelime içermelidir. 
Yazılar Microsoft WORD dosya (.doc veya .docx) formatında olmalıdır. 
Bildiri, Times New Roman yazı karakterinde; 12 punto, 1,2 satır aralığı, “iki yana yasla” formatında olmalıdır. Paragraf başlarında girinti yapılmalı ve girinti 1,25 cm olmalıdır. Paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. 
Tam metin için A4 sayfa yapısı kullanılmalı ve sayfaların üst, alt, sağ ve sol boşlukları 2,5 cm olmalıdır. 
Bildiri tam metninin başlığı bildiri özetinin başlığı ile aynı olmalı ve özet başlığı ile aynı formatta yazılmalıdır.  
Yazarın ismi ve soy ismi başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi, soy isminin tamamı büyük harflerle, 12 punto ile yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa, yazar isimlerinin alt alta yazılmalıdır. Yazarların unvanı, bağlı olduğu kurum, e-posta bilgileri sayfa altına, 10 punto ve tek satır aralığıyla dipnot şeklinde yazılmalıdır. 
Özet metni, Times New Roman yazı karakterinde; 12 punto, tek satır aralığı, “iki yana yasla” formatta olmalıdır. 
Tam metinlerde, Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.
Bildiride sunulan fotoğraf, grafik ve harita gibi görseller, resim altyazıları 10 punto olarak verilmelidir. 
Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere de kaynakça kısmında yer verilmelidir. 
Kaynak gösterme biçimi APA VI (2010) formatına uygun olmalıdır. Ayrıntılı bilgi APASTYLE.ORG adresinden edinilebilir.
YAYIN
BİLDİRİLER MAKALE OLARAK ELEKTRONİK KİTAP FORMATINDA YAYINLANACAKTIR.

Katılım/Fiyat Bilgileri

100 / Kişi
 • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri;
  Bir yazar en fazla üç bildiri  ile katılabilir.  Birden fazla bildiri ile katılıyorsanız, katılım için belirtilen ödemeyi her bildiri için yapmak zorundasınız. Katılım belgesi “ bildiri başlığınız” ile size verilecektir.
  Kongremize bildirisiz katılan katılım belgesi isteyen her katılımcı 100 TL katılım ücreti ödemekle yükümlüdür. 
  Bir bildiride 2 den fazla isim varsa katılım belgesi almak için belirtilen isimlerin herbirinin ücret ödemesi gereklidir.
  Kongre ücretleri son ödeme tarihi: 17 Haziran 2019 
  Hesap Adı: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Araştırma Vakfı 
  IBAN:       TR41 0001 5001 5800 7287 8044 65
  Dikkat: Açıklama bölümüne Başvuran Adı Soyadı, DYUMM Ücreti yazılacaktır.

200 / Kişi
 • Yurt dışı katılım için;

  Bir yazar en fazla üç bildiri  ile katılabilir.  Birden fazla bildiri ile katılıyorsanız, katılım için belirtilen ödemeyi her bildiri için yapmak zorundasınız. Katılım belgesi “ bildiri başlığınız” ile size verilecektir.
  Kongremize bildirisiz katılan katılım belgesi isteyen her katılımcı 200 TL katılım ücreti ödemekle yükümlüdür. 
  Bir bildiride 2 den fazla isim varsa katılım belgesi almak için belirtilen isimlerin herbirinin ücret ödemesi gereklidir.

  Kongre ücretleri son ödeme tarihi: 17 Haziran 2019 
  Hesap Adı: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Araştırma Vakfı 
  IBAN:       TR41 0001 5001 5800 7287 8044 65
  Dikkat: Açıklama bölümüne Başvuran Adı Soyadı, DYUMM Ücreti yazılacaktır.

150 / Kişi
 • Yurt içi katılım;
  Akademik veya farklı meslek gruplarında bilim ve sanat icra eden kişiler için

  Bir yazar en fazla üç bildiri  ile katılabilir.  Birden fazla bildiri ile katılıyorsanız, katılım için belirtilen ödemeyi her bildiri için yapmak zorundasınız. Katılım belgesi “ bildiri başlığınız” ile size verilecektir.
  Kongremize bildirisiz katılan katılım belgesi isteyen her katılımcı 150 TL katılım ücreti ödemekle yükümlüdür. 
  Bir bildiride 2 den fazla isim varsa katılım belgesi almak için belirtilen isimlerin herbirinin ücret ödemesi gereklidir.

  Kongre ücretleri son ödeme tarihi: 17 Haziran 2019 
  Hesap Adı: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Araştırma Vakfı 
  IBAN:       TR41 0001 5001 5800 7287 8044 65
  Dikkat: Açıklama bölümüne Başvuran Adı Soyadı, DYUMM Ücreti yazılacaktır.

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim Bilgileri

oguz.koklu@marmara.edu.tr

İletişim Sorumlusu : Dr. Oğuz Köklü (Matematik Eğitimi)