engellikadinlar

Engelli Kadınların Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamı

-

Engelli Kadınların Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamı

Engelli Kadınların İstihdam Bağlamında Sosyal Hayata Katılımı

İş Hukuku Çerçevesinde Engelli Hakları Eşit Davranma İlkesi “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. (İş Kanunu Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.). ve 5378 sayılı Engellilikle  ilgili yasanın 14. maddesi uyarınca, engelliliği ve cinsiyet ayrımına uğramadan engelli kadın iş gücünün desteklenmesi ve bu konuda atılabilecek adımlar için izlenim ve önerilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.  Engelli kadınların ve engelli yakını kadınların başarı ve iş yaşamındaki liderliklerinin ve girişimciliklerinin yanı sıra, karşılaştıkları sorunlar, çözümler irdelenerek, Türkiye'deki son durumu ile ilgili tespitler oluşturulacaktır. Panellerin ardından gerçekleşecek çalıştay grupları ile önerilerden oluşan bir rapor hazırlanacak ve çalıştayın kitabı oluşturulacaktır.

Kurullar

 • Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol ÖZVAR

  Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye

 • M.Ü. ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma AYANOĞLU

  M.Ü. Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye

 • M.Ü. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal PEK

  Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Türkiye

 • M.Ü. ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma AYANOĞLU

  M.Ü. Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye

 • M.Ü. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal PEK

  Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Türkiye

 • M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat DENİZ

  M. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehveş TARIM

  M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berat BİR

  M.Ü. Kariyer Merkezi, Türkiye

 • M.Ü. İşletme Fakültesi ve MÜSEM Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin OKUR

  M.Ü Sürekli Eğitim Merkezi ve İşletme Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr Feyza ARICIOĞLU

  M.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • Medipol Üni. Sağlık Yön. Bölümü Bölüm Bşk.Prof.Dr. Yeter DEMİR USLU

  Medipol Üni. Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye

 • F.Ü İİBF Sağlık Yönetimi Bölüm Bşk. V. Prof. Dr. Erkan Turan DEMİREL

  Fırat Üni. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye

 • M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Tülün MALKOÇ

  M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye

 • M. Ü. Teknoloji Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aynur AKAR

  M. Ü. Teknoloji Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özlem KARAMAN ÇOŞGUN

  M.Ü. Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Aydan AYDIN

  M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. İpek SAĞLAM

  M.Ü. Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Huk. ABD Doç. Dr. Canan YILMAZ

  M.Ü. Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. SBF Sağlık Politikaları ABD Doç. Dr. Emre İŞÇİ

  M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Verda Gizem OĞUL

  M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Resmiye Nalan AYVAZOĞLU

  Uşak Üniversitesi, Türkiye

 • M.Ü. Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hanife DOĞRUSÖZ KOŞUT

  M.Ü. Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. SBF, Spor Yöneticiliği Böl. Dr. Öğr. Üyesi Serap MUNGAN AY

  M.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. İşletme Fak. Pazarlama ABD Dr. Öğr. Üyesi Sibel AYDOĞAN

  M.Ü. İşletme Fakültesi, Türkiye

 • Munzur Üniversitesi SBF Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAKAR

  Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. (İktisat Fak. D. Yrd.) Dr. Öğr. Üyesi Özkan ZÜLFÜOĞLU

  M.Ü. İktisat Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. İşletme Fak. Pazarlama ABD Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜRSOY

  M.Ü. İşletme Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. İşletme Fak. Pazarlama ABD Dr. Öğr. Üyesi İlke KOCAMAZ

  M.Ü. İşletme Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Necdet Tuna ŞAHSUVAROĞLU

  M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye

 • Harran Üniversitesi İİBF İşletme Böl. Öğr. Gör. Nihat GÜLTEKİN

  Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

 • M.Ü. ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma AYANOĞLU

  M.Ü. Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye

 • M.Ü. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal PEK

  Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Türkiye

Etkinlik Konuları

Üreten Engelli Kadın Liderler ve Girişimciler

Engelli Kadın İşgücü ve İstihdamına Yönelik Araştırma ve Çalışmalar

Engelli Çocuk Annelerinin İş Gücü ve İstihdamı

İnsan kaynakları Uzmanlarının Bakış Açısından Engelli Kadınların İstihdamı

Çalıştay 1.Grup : Engelli Kadın istihdamı ile ilgili veri tabanlarının oluşturulması

Çalıştay 2.Grup: Engelli çocuğu olan annelerin istihdamını destekleyecek öneriler

Davetli Konuşmacılar

Hazırlanıyor...

Program

Hazırlanıyor...

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

İletişim Bilgileri

engellibirimi@marmara.edu.tr , eskar@marmara.edu.tr (216) 777 14 29 0216 777 1645-1646-1647

İletişim Sorumlusu : Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Hatice Güllü, Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Necibe Elif ÇINAR