MCES-2020

Marmara Conference on European Studies 2020

07 - 08 Şubat 2020

İstanbul

Marmara Conference on European Studies 2020

Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı

Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü uluslararası nitelikte bir konferans düzenlemektedir. Konferans, Avrupa çalışmalarının farklı boyutlarını bilimsel düzeyde tartışacak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 2020 yılının teması “Avrupayı Tartışmak: Dünü, Bugünü ve Yarını” olup konferans 7-8 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecektir. 

Konferans özet kitabı elektronik ortamda yayınlanacak ve toplantı sonunda tebliğ sahiplerine katılım sertifikası verilecektir. Ayrıca, hakem raporları doğrultusunda seçilen ve sunumu yapılmış olan makaleler Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi' nde yayınlanabilecektir. Paneller Türkçe veya İngilizce gerçekleştirilecek olup eş zamanlı çeviri yapılmayacaktır. 

Prof. Dr. Dominik Lasok Anısına

Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı 2020
kuruluşundan 1996 yılına kadar Enstitümüzde dersler veren
Prof. Dr. Dominik Lasok'un
aziz hatırasına ithaf edilmiştir. 

Kurullar

 • Erol Özvar, Prof. Dr.

  Erol Özvar, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Rektörü, Türkiye

 • Halûk Kabaalioğlu, Prof. Dr.

  Halûk Kabaalioğlu, Prof. Dr.

  TUNAECS Başkanı, Türkiye

 • Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye

 • Senem Aydın Düzgit, Prof. Dr.

  Senem Aydın Düzgit, Prof. Dr.

  Sabancı Üniversitesi IPC, Türkiye

 • Ayhan Kaya, Prof. Dr.

  Ayhan Kaya, Prof. Dr.

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türkiye

 • Besim Bülent Bali, Prof. Dr.

  Besim Bülent Bali, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi SBF, Türkiye

 • Erhan Aslanoğlu, Prof. Dr.

  Erhan Aslanoğlu, Prof. Dr.

  Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkiye

 • Hacı Can, Prof. Dr.

  Hacı Can, Prof. Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Mahmut Tekçe, Prof. Dr.

  Mahmut Tekçe, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye

 • Sanem Baykal, Prof. Dr.

  Sanem Baykal, Prof. Dr.

  TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Utku Utkulu, Prof. Dr.

  Utku Utkulu, Prof. Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, Türkiye

 • Dimitris Bouris

  Dimitris Bouris

  Universiteit Van Amsterdam, Hollanda

 • Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • İlke Göçmen, Doç. Dr.

  İlke Göçmen, Doç. Dr.

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Kamil Zajaczkowski, Dr.

  Kamil Zajaczkowski, Dr.

  Varşova Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi, Polonya

 • Yasemin Özerkek, Doç. Dr.

  Yasemin Özerkek, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye

 • James Connelly

  James Connelly

  University of Hull, Birleşik Krallık

 • Meltem Ulusan, Dr.

  Meltem Ulusan, Dr.

  Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye

 • Theofanis Exadaktylos, Dr.

  Theofanis Exadaktylos, Dr.

  University of Surrey, Birleşik Krallık

 • Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF, Türkiye

 • Ziya Öniş, Prof. Dr.

  Ziya Öniş, Prof. Dr.

  Koç Üniversitesi İİBF, Türkiye

 • Selin Devrim Özdemir, Doç. Dr.

  Selin Devrim Özdemir, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye

 • Thomas Diez, Prof. Dr.

  Thomas Diez, Prof. Dr.

  Tübingen University, Almanya

 • Narin Idriz Tezcan, Dr.

  Narin Idriz Tezcan, Dr.

  Asser Institute, Hollanda

 • Hong Zuang, Assoc. Prof.

  Hong Zuang, Assoc. Prof.

  Indiana University, ABD

 • Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr.

  Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr.

  Kadir Has Üniversitesi, Türkiye

 • Deniz Tekin Apaydın, Dr. Öğr. Üye.

  Deniz Tekin Apaydın, Dr. Öğr. Üye.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Selami Kuran, Prof. Dr.

  Selami Kuran, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Dimitrios Triantaphyllou, Assoc.Prof.

  Dimitrios Triantaphyllou, Assoc.Prof.

  Kadir Has Üniversitesi, Türkiye

 • Özlem Terzi, Prof. Dr.

  Özlem Terzi, Prof. Dr.

  Vrije Universiteit Amsterdam, Hollanda

 • Armağan Emre Çakır, Doç. Dr.

  Armağan Emre Çakır, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Esen Cam, Arş. Gör.

  Esen Cam, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Münevver Cebeci, Prof. Dr.

  Münevver Cebeci, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Ebru Dalğakıran, Arş. Gör.

  Ebru Dalğakıran, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Mesut Eren, Doç. Dr.

  Mesut Eren, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • İmre Ersoy, Doç. Dr.

  İmre Ersoy, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Emirhan Göral, Doç. Dr.

  Emirhan Göral, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Fatmanur Kaçar, Arş. Gör.

  Fatmanur Kaçar, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Mustafa Tayyar Karayiğit, Prof. Dr.

  Mustafa Tayyar Karayiğit, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Selami Kuran, Prof. Dr.

  Selami Kuran, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  İKV / Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • N. Aslı Şirin Öner, Dr. Öğr. Üye.

  N. Aslı Şirin Öner, Dr. Öğr. Üye.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Yonca Özer, Doç. Dr.

  Yonca Özer, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

Etkinlik Konuları

Avrupa'nın ve Avrupa Entegrasyonunun Geleceği

AB Hukuku

Avrupa Ekonomik Entegrasyonu

AB'de Bankacılık ve Finans

Avrupa Dış Politikası

Türkiye - AB İlişkileri

Avrupa ve AB Siyaseti

Avrupa'da Siyasal İletişim

AB Ekonomisi

Konferansın konu başlıkları belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla yukarıdaki gibidir.

Önemli Tarihler

 • 20.10.2019

  Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

 • 30.10.2019

  Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi Uzatılmıştır

 • 08.11.2019

  Kabul Edilen Başvuruların İlanı

 • 04.12.2019

  Konferans Kayıt Son Tarihi

 • 16.12.2019

  Konferans Programı İlanı

 • 04.02.2020

  Tam Metin Gönderme Son Tarih

 • 07.02.2020

  Konferans Başlangıcı

Program

 • 10:00 - 17:30

  MCES-2020

  Yer/Venue: LARESPARK HOTEL Taksim/İstanbul

  09:00-10:00 Kayıt / Registration

  10:00 – 11:00 Açılış Oturumu 
  Opening Session (Büyük Salon)

  Açılış Konuşması / Opening Speech:
  Ayhan Zeytinoğlu, Chairman of Economic Development Foundation (İKV)

  Oturum Başkanı / Chair:
  Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Founding Director, Institute of European Studies

  Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker:

  Dr. Paul Lasok QC, Former Head of Monckton Chambers


  Oturum / Session 1 

  11:00 – 12:00
  Emerging Issues in European Security
  (Büyük Salon) 

  Chair/
  Discussant: Zuhal Mert Uzuner, Marmara Üniversitesi

  United Space in Eurpe: ESA in EU Integration and CFSP
  - Itır Toksöz, Doğuş Üniversitesi

  The Role and Importance of Renewable Energy in the Free Trade Agreements of the European Union -  Halil Çeçen, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  Environmental Security: Cyprus at the Crossroads of Europe - Emine Eminel Sülün, Yakın Doğu Üniversitesi; Zehra Azizbeyli, Yakın Doğu Üniversitesi


  11:00 – 12:00 AB Ortaklık Hukuku Çerçevesinde Problemler ve Çözüm Yolları  (Küçük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı:
  İlke Göçmen, Ankara Üniversitesi

  Ortaklık Hukuku, Karayolu Taşımacılığının Sorunları Açısından Ne Ölçüde Çözüm Oluşturabilir?
  - İlke Göçmen, Ankara Üniversitesi

  Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikasında Vize Sorunu ve Etkil eri – Didem Saygın, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

  Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşmalarının Uluslararası Hukuk Kapsamında Değerlendirilmesi - Jonida Begaj, Marin Barleti Üniversitesi


  12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH 


  Oturum / Session 2 

  13:00 - 14:00 The EU As a Security Actor (Büyük Salon)

  Chair/Discussant: Catherine MacMillan, Yeditepe Üniversitesi

  The EU as a Security Actor in Africa: the Case of Sahel Mali - Rasheed Ibrahim, Sabancı Üniversitesi

  Conflict Resolution through Enlargement but without Membership? – Pınar Sayan, Beykoz Üniversitesi

  Role of the EU for Security and Cooperation in the Eastern Mediterranean – Zuhal Mert Uzuner, Marmara Üniversitesi


  13:00 - 14:00 Siyasal İletişimde Nitel Araştırmalar (Küçük Salon)
   

  Oturum Başkanı/Tartışmacı:  Emel Poyraz, Marmara Üniversitesi

  Brexit Sürecinin Ekonomik Boyutuna Yönelik Kamusal Alan Tartışmaları – Sadık Demirbağ, Dokuz Eylül Üniversitesi; Huriye Toker, Yaşar Üniversitesi

  Avrupa’da Göçmen Karşıtı Politikaların Yükselişi ve Uluslararası Medyadaki Yansımaları: Euronews Örneği - Dilhan Apak, Haliç Üniversitesi

  Halkla İlişkilerde Sistem Kuramı ve Simetrik İletişim Bağlamında Siyasal İletişim - Emel Poyraz, Marmara Üniversitesi; Ayşe Gül Soncu, Marmara Üniversitesi


  14:00 - 14:15 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 

  Oturum / Session 3

  14:15 – 15:15 Rising Populism, Xenophobia and Euro-Scepticism (Büyük Salon)

  Chair/Discussant: Fulya Hisarlıoğlu, Doğuş Üniversitesi

  Rising Fusion of Populism and Euroscepticism in Italy: The Case of The League - Selcen Öner, Bahçeşehir Üniversitesi

  The Reflections of Upsurging Xenophobia on European Parliament Elections - Aslı Şirin Öner, Marmara Üniversitesi

  Brexit and Xenophobia: A Retreat of British Multiculturalism? - H. Deniz Genç, Medipol Üniversitesi;  Zekeriya Tüzen, Bahçeşehir Üniversitesi

  Progressive Politics: The Way Forward for the EU? - Suna Gülfer Ihlamur Öner, Marmara Üniversitesi

  Lords of Misrule? Carnivalesque Populism in the Brexit Discourse of Nigel Farage and Boris Johnson- Catherine MacMillan, Yeditepe Üniversitesi

  14:15 15:15 AB-Türkiye İlişkileri ve Diğer AB Konuları (Küçük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı: T. Mesut Eren, Marmara Üniversitesi

  Avrupa Birliği’nde Erasmus Plus KA2 Programının Emek Piyasası Üzerindeki Etkilerinin Analizi - Hale Balseven, Akdeniz Üniversitesi; Mustafa Çoban, Akdeniz Üniversitesi; Figen Ceylan, Akdeniz Üniversitesi

  Avrupa Birliği’nde Davranışsal Kamu Politikaları Uygulamaları – Kübra Ecer, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

  AB-Türkiye-Gümrük Birliği’nin GATT‘ın XXIV. Maddesine Olası Aykırılığı ve Sonuçları - T. Mesut Eren, Marmara Üniversitesi

  Normatif Güç Bağlamında Avrupa Birliği’nin Değişen Ticaret Stratejisi - Ali Kıncal, Dokuz Eylül Üniversitesi; Özge Bozkaya, Yaşar Üniversitesi

  Avrupa Bankacılık Birliği’nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Bankacılık Performansına Etkileri - Sevgi İneci, Galatasaray Üniversitesi; Yeşim Gürbüz, Galatasaray Üniversitesi

  15:15 - 15:30 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 

  Oturum / Session 4

  15:30 – 16:30 Current Debates in the EU’s Common Security and Defence Policy (Büyük Salon)

  Chair/Discussant: Alper Kaliber, Altınbaş Üniversitesi

  Can the EU be more capable? Assessing the role of the EU’s institutions in defence capability  development - Theofanis Exadaktylos, University of Surrey 

  Quo Vadis Common Security and Defence Policy? Revisiting the major debates in European Security - Münevver Cebeci, Marmara Üniversitesi   

  CSDP and Gender Mainstreaming: UNSCR 1325 and The EU – Ece Mozakoğlu, Marmara Üniversitesi

  UK-EU Military Cooperation and Brexit: A Neoclassical Realist Perspective - Veli Özdemir, Marmara Üniversitesi

  15:30 – 16:30 AB Politikalarında Çok-Kültürlülük, Göç ve Azınlık Hakları (Küçük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı: Aslı Şirin Öner, Marmara Üniversitesi

  AB Üyeliği Yolunda Azınlık Hakları: Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan - Nihan Akıncılar Köseoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi

  Brexit Sonrası Britanya'nın İskoçya Sorunu ve AB’nin (Çokkültürlü) Azınlık Politikalarına Etkisi – Yusuf Ertuğral, Euro Politika Dergisi

  Avrupa Birliği’nin Geleceğinde Mültecilerin Rolü – Serpil Bardakçı Tosun, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

  Mülteci Krizinin Almanya’nın İç Politikasına Etkisi – Celil Batur, Marmara Üniversitesi

  Self-Determinasyon Kavramı ve Avrupa Birliği'nde Bir Örnek Olay Olarak Katalonya - Filiz Cicioğlu, Sakarya Üniversitesi; Yeşim Bayram, Sakarya Üniversitesi

  Oturum/ Session 5

  16:30 – 17:30 Democracy, Democratization and Identity in Europe (Büyük Salon)

  Chair/Discussant: Armağan Emre Çakır, Marmara Üniversitesi

  With or Without You: The Shift in Discourses of Identity in the EU-Turkey Relationship – Erman Ermihan, Kadir Has Üniversitesi

  From De-Europeanization to Anti-Westernism: Turkish Foreign Policy in Flux – Alper Kaliber, Altınbaş Üniversitesi

  Understanding Democratic Backsliding in the EU Member-State. A Case Study of Poland - Slawomira Mysiak, International College Portsmouth

  16:30 – 17:30 Avrupa’da Popülizm ve Aşırı Sağın Yükselişi (Küçük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı:  Selcen Öner, Bahçeşehir Üniversitesi

  Popülist Güvenlikleştirme: Brexit ve AB’de Yükselen Avrupa Kuşkuculuğunu Anlamak - Fulya Hisarlıoğlu, Doğuş Üniversitesi

  Avrupa Birliği’nde Yükselen Euroseptisizm – Ebru Oğurlu, Lefke Avrupa Üniversitesi

  Aşırı Sağ Popülizm Bağlamında AB’nin Geleceği – AfD Örneğinde Söylem Çözümlemesi - Erdem Tekçi, Ankara Üniversitesi

  Avrupa’da Sağ Popülizmin Korkuyu Araçsallaştırması: Almanya Örneği - Yonca Özer, Marmara Üniversitesi; Fatmanur Kaçar, Marmara Üniversitesi

  -

 • 10:00 - 18:30

  MCES-2020


  Yer/Venue: LARESPARK HOTEL Taksim/İstanbul

  Oturum / Session 6

  10:00 - 11:00 Current Debates in European Foreign Policy (Büyük Salon)

  Chair/Discussant: Beken Saatçioğlu, MEF Üniversitesi

  “Fortress Europe” or Not? The European Union’s Security Policies on Migration - Merve Önal, Paris 1 Panthéon Sorbonne University

  Backdoor Democratisation? The EU’s Migration Management in the Eastern Neighbourhood - Fulya Akgül Durakçay, Dokuz Eylül Üniversitesi

  The European Union’s Post-Arab Spring Democracy Promotion in the Middle East: A Missed Opportunity? – İrem Aşkar Karakır, Dokuz Eylül Üniversitesi

  Beyond National Governments: Explaining Foreign Policy Referendums in Europe - Nanuli Silagadze, Åbo Akademi University

  10:00 - 11:00 AB’li ve AB’siz Hukuk (Küçük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı: Sanem Baykal, TOBB-ETÜ 

  AB Üyeliğinden Ayrılmanın İç Hukuk Sistemine Etkisi: Brexit Örneği Üzerinden Bir İnceleme - Sanem Baykal, TOBB-ETÜ 

  Yapay Zekanın Yargı Sistemlerinde Kullanılmasına İlişkin Avrupa Etik Şartı - Gizem Yılmaz, Marmara Üniversitesi

  Avrupa Birliği’nde Yeni Bir Hukuk Yaratma Aracı Olarak Ajanslaşma Hareketi - Ege Okakın Erbaş, Dokuz Eylül Üniversitesi


  Oturum / Session 7

  11:00 - 12:00 The EU’s Enlargement Policy (Büyük Salon) 

  Chair/ Discussant: Aslı Şirin Öner, Marmara Üniversitesi

  Challenges of European Union (EU) Enlargement: Interplay Between the EU Institutions and the   Member States – Hatice Yazgan, Çankırı Karatekin Üniversitesi

  Enlargement Policy in Flux: EU-Turkey-Western Balkans Relations - Damla Cihangir Tetik, Ayvansaray Üniversitesi

  Regaining the influence: Turkish Cooperation Initiatives in the Balkans - Jan Pawel Niemiec, Jagiellonian University

  All Water under the Bridge: The Interaction between Turkey’s Relations with the US and with the EU - Armağan Emre Çakır, Marmara Üniversitesi

  Refugee Women As The Neglected Subjects of The EU-Turkey Relations - Sinem Bal, University of Nottingham

  11:00 - 12:00 Jeoekonomi, Enerji Güvenliği ve AB (Küçük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı: Emirhan Göral, Marmara Üniversitesi

  Avrupa Birliği’nin Ortak Enerji Politikası Oluşturma Çabaları: Danimarka, Almanya ve Polonya Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme - Emre Erdemir, Marmara Üniversitesi

  Çin'in Yeni İpek Yolları Projesi ve Avrupa Birliği - Tolga Bilener, Galatasaray Üniversitesi

  Avrupa Birliği Enerji Politikalarının Dönüşümü - Z. Nazlı Kansu, Marmara Üniversitesi

  Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Krizinde Üçüncü Aktör Olarak Avrupa Birliği - Tuğçe Kafdağlı Koru, Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doğu Akdeniz Doğal Gazının AB Enerji Güvenliğine Katkısı - Sıla Turaç Baykara, İzmir Demokrasi Üniversitesi

  12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH  


  Oturum / Session 8

  13:00 - 14:00 Legal Aspects of European Integration  (Büyük Salon)

  Chair/Discussant: Deniz Tekin Apaydın, Marmara Üniversitesi

  The Competence of The EU on the Exclusive Economic Zones of the Member States - Deniz Tekin Apaydın, Marmara Üniversitesi

  Freedom of Expression and its Limits under the Case Law of the European Courts-with special reference to the Recent Decisions of the CJEU on Google and Facebook Cases – Feyza Başar, Gedik Üniversitesi

  Reform of the Dublin System: A Matter of Long-Standing Controversy - Gözde Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi

  13:00 - 14:00 Kamu Diplomasisi ve Lobicilik (Küçük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı: Ömer Faruk Gençkaya, Marmara Üniversitesi

  Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Çıkar Gruplarının Lobi Faaliyetleri - Alper Yurttaş, İstanbul Teknik Üniversitesi

  Avrupa Bağlamında Lobicilik, Şeffaflık ve Kamusal Karar Alma Süreci: Düzenleyici Çerçeve Üzerine Bazı Ön Gözlemler - Ömer Faruk Gençkaya, Marmara Üniversitesi

  Lizbon’dan Küresel Stratejiye Avrupa Birliği’nin Kamu Diplomasisi - Çiğdem Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

  14:00 - 14:15 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  


  Oturum / Session 9 

  14:15 - 15:15 Türkiye-AB İlişkileri (Büyük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı: Başak Alpan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

  Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin Göç Politikası Hakkındaki Görüşleri (2011-2018) - Melek Özlem Ayaş, Beykent Üniversitesi 

  Akademik Perspektiften AB-Türkiye İlişkileri: Kuramsal, Yöntemsel ve Tematik Dönüşüm - Ebru Turhan, Türk Alman Üniversitesi; Rahime Süleymanoğlu Kürüm, İstanbul Gedik Üniversitesi

  20. Yüzyılda Millî Görüş Hareketi’nin AB’ye Yaklaşımı: Çevreden Merkeze Yolculukta AB’nin Keşfi - Efe Can Müderrisoğlu, Doğuş Üniversitesi

  Müzakere Sürecinde Yaşanan Kurumsal Dönüşüm: Kamu Denetçiliği Kurumu - H. Kutay Aytuğ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  AB'nin Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Başlığı Altında Türkiye İlerleme Raporlarında Yönelttiği Eleştiriler - Haydar Efe, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  14:15 - 15:15 EU Policies and Quantitative Studies on the EU (Küçük Salon) 
                                     
  Chair/Discussant: Bilge Filiz, Ankara Üniversitesi

  The Impact of Populism and Nationalism on Common Agricultural Policy - Oğuzhan Barçın, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

  Active Social Policies in Turkey and Spain & the Perception of Social Responsibilities - Bilge Filiz, Ankara Üniversitesi

  A Comparison of the European Union Countries’ Levels of Digital Public Services - Oğuz Güner, Amasya Üniversitesi

  Agency Costs and Dividend Policies of European Firms - Hasan Tekin, University of Bradford

  Optimal Leverage of Travel and Leisure Firms in Europe - Hasan Tekin, University of Bradford


  Oturum / Session 10

  15:15 – 16:15 Transatlantik İlişkilerde Güncel Meseleler (Büyük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı: Armağan Emre Çakır, Marmara Üniversitesi

  Trump Döneminde Transatlantik İlişkiler – Mehmet Bardakçı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

  Kriz, Belirsizlik ve Sistemsel Dönüşüm Döneminde Avrupa Birliği-ABD İlişkileri - Sinem Kocamaz, Ege Üniversitesi

  AB - ABD İlişkilerinde Türkiye'nin Konumu - Yiğit Yavuz, Dokuz Eylül Üniversitesi

  15:15 – 16:15 EU ‘s Economic Relations (Küçük Salon)

  Chair/Discussant:  Elif Uçkan Dağdemir, Anadolu Üniversitesi

  New Propensity to Capital Flows between European Union and China: Any Implications for Chinese Belt and Road Initiative? - Elif Uçkan Dağdemir, Anadolu Üniversitesi

  The EU Trade Policy in the Age of New Protectionism: Implications for the Future of Common Commercial Policy - Ali Kıncal, Dokuz Eylül Üniversitesi; Utku Utkulu, Dokuz Eylül Üniversitesi

  The Future of the EU-China Economic Relations - Pantea M. Zanganeh, Tehran University

  The Role of the EU in Multilateral Development Cooperation: Challenges and Limitations in Times of Crises - Nevra Esentürk, Yalova Üniversitesi

  16:15 - 16:30 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 


  Oturum / Session 11

  16:30 – 17:30 Avrupa Bütünleşmesi ve Politikalarında Güncel Tartışmalar (Büyük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı: Pınar Sayan, Beykoz Üniversitesi

  Avrupa Birliği'nin Ulusal Egemenlik Sınaması - Burak Tangör, Hacettepe Üniversitesi

  “Duvardaki Kapı”: Avrupa Birliği’nin Sınırlarını Anlamak - Ebru Dalğakıran, Marmara Üniversitesi; N. Aslı Şirin Öner, Marmara Üniversitesi

  Avrupa Birliği’nde Bölgecilik ve Ulus Devlet Gerilimi: Birleşik Krallık ve İskoçya Örneği - Okan Can, Manisa Celal Bayar Üniversitesi; H. Kutay Aytuğ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  Polonya’nın İkilemi Olarak Avrupa Birliği ve Farklılaşmış Avrupa Bütünleşmesi - Sezgin Mercan, Başkent Üniversitesi

  Avrupa Birliği Dış İklim Değişikliği Politikası - Defne Günay, Yaşar Üniversitesi


  16:30 – 17:30 AB’nin Güvenlik Aktörlüğü (Küçük Salon)

  Oturum Başkanı/Tartışmacı: Münevver Cebeci, Marmara Üniversitesi

  Uluslararası Terörizm ve AB’nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Yöntemlerinin Etkinliği - Omca Altın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

  Liberal Bir Aktör Olarak Avrupa Birliği: Akdeniz İçin Birlik Örneği - Büşra Kılıç, Marmara Üniversitesi

  Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Kullanımı: Doğu Ortaklığı’nın Onuncu Yılı - Esra Erol Algan, İstanbul Üniversitesi


  17:30 Closing Session / Kapanış Oturumu (Büyük Salon)

  Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Münevver Cebeci, Marmara Üniversitesi

  Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof. Dr. Thomas Diez, University of Tübingen

  -

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim Bilgileri

Marmara Universitesi Avrupa Arastirmalari Enstitusu Marmara Universitesi Goztepe Kampusu Enstituler Binasi 3.Kat Kadikoy 34722 Istanbul - Türkiye (Turkey) T:+90-216-336-3335-F:+90-216-347-4543 http://avrupa.marmara.edu.tr

İletişim Sorumlusu : mces.istanbul@gmail.com

Kayıt Ücreti

Konferans kayıt ücreti 250 TL'dir. 

Çok yazarlı tebliğlerde katılım ücreti sadece konferansa katılan yazar(lar) tarafından ödenecektir.

Banka hesap numarası "Kabul Edilen Başvuruların İlanı" ile  bildirilecektir. 

Ödemeler son kayıt tarihinden önce yapılmalıdır. 

Banka havalelerinde açıklama bölümüne "MCES-Konferans" ifadesi ve ad/soyad yazılması gerekmektedir.

Konferans ücretine konaklama ve akşam yemekleri dahil değildir. 

Konferans ücreti aşağıdakileri kapsamaktadır: 
- kayıt ücreti
- hakem süreciyle seçilen makalelerin AB Enstitüsü dergilerinden birinde yayınlanması
- katılımcı çantası
- konferans günlerinde öğle yemekleri, çay-kahve arası ikramları