MCES-2020

Marmara Conference on European Studies 2020

07 - 08 Şubat 2020

İstanbul

Marmara Conference on European Studies 2020

Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı

Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü uluslararası nitelikte bir konferans düzenlemektedir. Konferans, Avrupa çalışmalarının farklı boyutlarını bilimsel düzeyde tartışacak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 2020 yılının teması “Avrupayı Tartışmak: Dünü, Bugünü ve Yarını” olup konferans 7-8 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecektir. 

Konferans özet kitabı elektronik ortamda yayınlanacak ve toplantı sonunda tebliğ sahiplerine katılım sertifikası verilecektir. Ayrıca, hakem raporları doğrultusunda seçilen ve sunumu yapılmış olan makaleler Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi' nde yayınlanabilecektir. Paneller Türkçe veya İngilizce gerçekleştirilecek olup eş zamanlı çeviri yapılmayacaktır. 

Prof. Dr. Dominik Lasok Anısına

Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı 2020
kuruluşundan 1996 yılına kadar Enstitümüzde dersler veren
Prof. Dr. Dominik Lasok'un
aziz hatırasına ithaf edilmiştir. 

Kurullar

 • Erol Özvar, Prof. Dr.

  Erol Özvar, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Rektörü, Türkiye

 • Halûk Kabaalioğlu, Prof. Dr.

  Halûk Kabaalioğlu, Prof. Dr.

  TUNAECS Başkanı, Türkiye

 • Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye

 • Senem Aydın Düzgit, Prof. Dr.

  Senem Aydın Düzgit, Prof. Dr.

  Sabancı Üniversitesi IPC, Türkiye

 • Ayhan Kaya, Prof. Dr.

  Ayhan Kaya, Prof. Dr.

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türkiye

 • Besim Bülent Bali, Prof. Dr.

  Besim Bülent Bali, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi SBF, Türkiye

 • Erhan Aslanoğlu, Prof. Dr.

  Erhan Aslanoğlu, Prof. Dr.

  Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkiye

 • Hacı Can, Prof. Dr.

  Hacı Can, Prof. Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Mahmut Tekçe, Prof. Dr.

  Mahmut Tekçe, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye

 • Sanem Baykal, Prof. Dr.

  Sanem Baykal, Prof. Dr.

  TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Utku Utkulu, Prof. Dr.

  Utku Utkulu, Prof. Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, Türkiye

 • Dimitris Bouris

  Dimitris Bouris

  Universiteit Van Amsterdam, Hollanda

 • Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • İlke Göçmen, Doç. Dr.

  İlke Göçmen, Doç. Dr.

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Kamil Zajaczkowski, Dr.

  Kamil Zajaczkowski, Dr.

  Varşova Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi, Polonya

 • Yasemin Özerkek, Doç. Dr.

  Yasemin Özerkek, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye

 • James Connelly

  James Connelly

  University of Hull, Birleşik Krallık

 • Meltem Ulusan, Dr.

  Meltem Ulusan, Dr.

  Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye

 • Theofanis Exadaktylos, Dr.

  Theofanis Exadaktylos, Dr.

  University of Surrey, Birleşik Krallık

 • Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF, Türkiye

 • Ziya Öniş, Prof. Dr.

  Ziya Öniş, Prof. Dr.

  Koç Üniversitesi İİBF, Türkiye

 • Selin Devrim Özdemir, Doç. Dr.

  Selin Devrim Özdemir, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye

 • Thomas Diez, Prof. Dr.

  Thomas Diez, Prof. Dr.

  Tübingen University, Almanya

 • Narin Idriz Tezcan, Dr.

  Narin Idriz Tezcan, Dr.

  Asser Institute, Hollanda

 • Hong Zuang, Assoc. Prof.

  Hong Zuang, Assoc. Prof.

  Indiana University, ABD

 • Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr.

  Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr.

  Kadir Has Üniversitesi, Türkiye

 • Deniz Tekin Apaydın, Dr. Öğr. Üye.

  Deniz Tekin Apaydın, Dr. Öğr. Üye.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Selami Kuran, Prof. Dr.

  Selami Kuran, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Dimitrios Triantaphyllou, Assoc.Prof.

  Dimitrios Triantaphyllou, Assoc.Prof.

  Kadir Has Üniversitesi, Türkiye

 • Özlem Terzi, Prof. Dr.

  Özlem Terzi, Prof. Dr.

  Vrije Universiteit Amsterdam, Hollanda

 • Armağan Emre Çakır, Doç. Dr.

  Armağan Emre Çakır, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Esen Cam, Arş. Gör.

  Esen Cam, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Münevver Cebeci, Prof. Dr.

  Münevver Cebeci, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Ebru Dalğakıran, Arş. Gör.

  Ebru Dalğakıran, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Mesut Eren, Doç. Dr.

  Mesut Eren, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • İmre Ersoy, Doç. Dr.

  İmre Ersoy, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Emirhan Göral, Doç. Dr.

  Emirhan Göral, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Fatmanur Kaçar, Arş. Gör.

  Fatmanur Kaçar, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Mustafa Tayyar Karayiğit, Prof. Dr.

  Mustafa Tayyar Karayiğit, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Selami Kuran, Prof. Dr.

  Selami Kuran, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  İKV / Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • N. Aslı Şirin Öner, Dr. Öğr. Üye.

  N. Aslı Şirin Öner, Dr. Öğr. Üye.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • Yonca Özer, Doç. Dr.

  Yonca Özer, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

Etkinlik Konuları

Avrupa'nın ve Avrupa Entegrasyonunun Geleceği

AB Hukuku

Avrupa Ekonomik Entegrasyonu

AB'de Bankacılık ve Finans

Avrupa Dış Politikası

Türkiye - AB İlişkileri

Avrupa ve AB Siyaseti

Avrupa'da Siyasal İletişim

AB Ekonomisi

Konferansın konu başlıkları belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla yukarıdaki gibidir.

Önemli Tarihler

 • 20.10.2019

  Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

 • 30.10.2019

  Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi Uzatılmıştır

 • 08.11.2019

  Kabul Edilen Başvuruların İlanı

 • 04.12.2019

  Konferans Kayıt Son Tarihi

 • 16.12.2019

  Konferans Programı İlanı

 • 04.02.2020

  Tam Metin Gönderme Son Tarih

 • 07.02.2020

  Konferans Başlangıcı

Program

 • 10:00 - 17:30

  MCES-2020

  Yer/Venue: LARESPARK HOTEL Taksim/İstanbul09:00-10:00 Kayıt / Registration10:00 – 11:00 Açılış Oturumu / Opening Session (Büyük Salon)Açılış Konuşması / Opening Speech: Ayhan Zeytinoğlu, Chairman of Economic Development Foundation (İKV)Oturum Başkanı / Chair:Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Founding Director, Institute of European StudiesDavetli Konuşmacı / Keynote Speaker: Dr. Paul Lasok QC, Former Head of Monckton ChambersOturum / Session 1 11:00 – 12:00 Emerging Issues in European Security (Büyük Salon)  Chair/Discussant: Zuhal Mert Uzuner, Marmara Üniversitesi United Space in Eurpe: ESA in EU Integration and CFSP - Itır Toksöz, Doğuş Üniversitesi The Role and Importance of Renewable Energy in the Free Trade Agreements of the European Union -  Halil Çeçen, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Environmental Security: Cyprus at the Crossroads of Europe - Emine Eminel Sülün, Yakın Doğu Üniversitesi; Zehra Azizbeyli, Yakın Doğu Üniversitesi 11:00 – 12:00 AB Ortaklık Hukuku Çerçevesinde Problemler ve Çözüm Yolları  (Küçük Salon) Oturum Başkanı/Tartışmacı: İlke Göçmen, Ankara Üniversitesi Ortaklık Hukuku, Karayolu Taşımacılığının Sorunları Açısından Ne Ölçüde Çözüm Oluşturabilir? - İlke Göçmen, Ankara Üniversitesi Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikasında Vize Sorunu ve Etkil eri – Didem Saygın, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşmalarının Uluslararası Hukuk Kapsamında Değerlendirilmesi - Jonida Begaj, Marin Barleti Üniversitesi12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH Oturum / Session 2 13:00 - 14:00 The EU As a Security Actor (Büyük Salon)Chair/Discussant: Catherine MacMillan, Yeditepe ÜniversitesiThe EU as a Security Actor in Africa: the Case of Sahel Mali - Rasheed Ibrahim, Sabancı ÜniversitesiConflict Resolution through Enlargement but without Membership? – Pınar Sayan, Beykoz ÜniversitesiRole of the EU for Security and Cooperation in the Eastern Mediterranean – Zuhal Mert Uzuner, Marmara Üniversitesi13:00 - 14:00 Siyasal İletişimde Nitel Araştırmalar (Küçük Salon) Oturum Başkanı/Tartışmacı:  Emel Poyraz, Marmara ÜniversitesiBrexit Sürecinin Ekonomik Boyutuna Yönelik Kamusal Alan Tartışmaları – Sadık Demirbağ, Dokuz Eylül Üniversitesi; Huriye Toker, Yaşar ÜniversitesiAvrupa’da Göçmen Karşıtı Politikaların Yükselişi ve Uluslararası Medyadaki Yansımaları: Euronews Örneği - Dilhan Apak, Haliç ÜniversitesiHalkla İlişkilerde Sistem Kuramı ve Simetrik İletişim Bağlamında Siyasal İletişim - Emel Poyraz, Marmara Üniversitesi; Ayşe Gül Soncu, Marmara Üniversitesi14:00 - 14:15 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Oturum / Session 314:15 – 15:15 Rising Populism, Xenophobia and Euro-Scepticism (Büyük Salon)Chair/Discussant: Fulya Hisarlıoğlu, Doğuş ÜniversitesiRising Fusion of Populism and Euroscepticism in Italy: The Case of The League - Selcen Öner, Bahçeşehir ÜniversitesiThe Reflections of Upsurging Xenophobia on European Parliament Elections - Aslı Şirin Öner, Marmara ÜniversitesiBrexit and Xenophobia: A Retreat of British Multiculturalism? - H. Deniz Genç, Medipol Üniversitesi;  Zekeriya Tüzen, Bahçeşehir ÜniversitesiProgressive Politics: The Way Forward for the EU? - Suna Gülfer Ihlamur Öner, Marmara ÜniversitesiLords of Misrule? Carnivalesque Populism in the Brexit Discourse of Nigel Farage and Boris Johnson- Catherine MacMillan, Yeditepe Üniversitesi14:15 15:15 AB-Türkiye İlişkileri ve Diğer AB Konuları (Küçük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı: T. Mesut Eren, Marmara ÜniversitesiAvrupa Birliği’nde Erasmus Plus KA2 Programının Emek Piyasası Üzerindeki Etkilerinin Analizi - Hale Balseven, Akdeniz Üniversitesi; Mustafa Çoban, Akdeniz Üniversitesi; Figen Ceylan, Akdeniz ÜniversitesiAvrupa Birliği’nde Davranışsal Kamu Politikaları Uygulamaları – Kübra Ecer, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıAB-Türkiye-Gümrük Birliği’nin GATT‘ın XXIV. Maddesine Olası Aykırılığı ve Sonuçları - T. Mesut Eren, Marmara ÜniversitesiNormatif Güç Bağlamında Avrupa Birliği’nin Değişen Ticaret Stratejisi - Ali Kıncal, Dokuz Eylül Üniversitesi; Özge Bozkaya, Yaşar ÜniversitesiAvrupa Bankacılık Birliği’nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Bankacılık Performansına Etkileri - Sevgi İneci, Galatasaray Üniversitesi; Yeşim Gürbüz, Galatasaray Üniversitesi15:15 - 15:30 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Oturum / Session 415:30 – 16:30 Current Debates in the EU’s Common Security and Defence Policy (Büyük Salon)Chair/Discussant: Alper Kaliber, Altınbaş ÜniversitesiCan the EU be more capable? Assessing the role of the EU’s institutions in defence capability  development - Theofanis Exadaktylos, University of Surrey Quo Vadis Common Security and Defence Policy? Revisiting the major debates in European Security - Münevver Cebeci, Marmara Üniversitesi   CSDP and Gender Mainstreaming: UNSCR 1325 and The EU – Ece Mozakoğlu, Marmara ÜniversitesiUK-EU Military Cooperation and Brexit: A Neoclassical Realist Perspective - Veli Özdemir, Marmara Üniversitesi15:30 – 16:30 AB Politikalarında Çok-Kültürlülük, Göç ve Azınlık Hakları (Küçük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı: Aslı Şirin Öner, Marmara ÜniversitesiAB Üyeliği Yolunda Azınlık Hakları: Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan - Nihan Akıncılar Köseoğlu, Fenerbahçe ÜniversitesiBrexit Sonrası Britanya'nın İskoçya Sorunu ve AB’nin (Çokkültürlü) Azınlık Politikalarına Etkisi – Yusuf Ertuğral, Euro Politika DergisiAvrupa Birliği’nin Geleceğinde Mültecilerin Rolü – Serpil Bardakçı Tosun, Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiMülteci Krizinin Almanya’nın İç Politikasına Etkisi – Celil Batur, Marmara ÜniversitesiSelf-Determinasyon Kavramı ve Avrupa Birliği'nde Bir Örnek Olay Olarak Katalonya - Filiz Cicioğlu, Sakarya Üniversitesi; Yeşim Bayram, Sakarya ÜniversitesiOturum/ Session 516:30 – 17:30 Democracy, Democratization and Identity in Europe (Büyük Salon)Chair/Discussant: Armağan Emre Çakır, Marmara ÜniversitesiWith or Without You: The Shift in Discourses of Identity in the EU-Turkey Relationship – Erman Ermihan, Kadir Has ÜniversitesiFrom De-Europeanization to Anti-Westernism: Turkish Foreign Policy in Flux – Alper Kaliber, Altınbaş ÜniversitesiUnderstanding Democratic Backsliding in the EU Member-State. A Case Study of Poland - Slawomira Mysiak, International College Portsmouth16:30 – 17:30 Avrupa’da Popülizm ve Aşırı Sağın Yükselişi (Küçük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı:  Selcen Öner, Bahçeşehir ÜniversitesiPopülist Güvenlikleştirme: Brexit ve AB’de Yükselen Avrupa Kuşkuculuğunu Anlamak - Fulya Hisarlıoğlu, Doğuş ÜniversitesiAvrupa Birliği’nde Yükselen Euroseptisizm – Ebru Oğurlu, Lefke Avrupa ÜniversitesiAşırı Sağ Popülizm Bağlamında AB’nin Geleceği – AfD Örneğinde Söylem Çözümlemesi - Erdem Tekçi, Ankara ÜniversitesiAvrupa’da Sağ Popülizmin Korkuyu Araçsallaştırması: Almanya Örneği - Yonca Özer, Marmara Üniversitesi; Fatmanur Kaçar, Marmara Üniversitesi

  -

 • 10:00 - 18:30

  MCES-2020

  Yer/Venue: LARESPARK HOTEL Taksim/İstanbulOturum / Session 610:00 - 11:00 Current Debates in European Foreign Policy (Büyük Salon)Chair/Discussant: Beken Saatçioğlu, MEF Üniversitesi“Fortress Europe” or Not? The European Union’s Security Policies on Migration - Merve Önal, Paris 1 Panthéon Sorbonne UniversityBackdoor Democratisation? The EU’s Migration Management in the Eastern Neighbourhood - Fulya Akgül Durakçay, Dokuz Eylül ÜniversitesiThe European Union’s Post-Arab Spring Democracy Promotion in the Middle East: A Missed Opportunity? – İrem Aşkar Karakır, Dokuz Eylül ÜniversitesiBeyond National Governments: Explaining Foreign Policy Referendums in Europe - Nanuli Silagadze, Åbo Akademi University10:00 - 11:00 AB’li ve AB’siz Hukuk (Küçük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı: Sanem Baykal, TOBB-ETÜ AB Üyeliğinden Ayrılmanın İç Hukuk Sistemine Etkisi: Brexit Örneği Üzerinden Bir İnceleme - Sanem Baykal, TOBB-ETÜ Yapay Zekanın Yargı Sistemlerinde Kullanılmasına İlişkin Avrupa Etik Şartı - Gizem Yılmaz, Marmara ÜniversitesiAvrupa Birliği’nde Yeni Bir Hukuk Yaratma Aracı Olarak Ajanslaşma Hareketi - Ege Okakın Erbaş, Dokuz Eylül ÜniversitesiOturum / Session 711:00 - 12:00 The EU’s Enlargement Policy (Büyük Salon) Chair/ Discussant: Aslı Şirin Öner, Marmara ÜniversitesiChallenges of European Union (EU) Enlargement: Interplay Between the EU Institutions and the   Member States – Hatice Yazgan, Çankırı Karatekin ÜniversitesiEnlargement Policy in Flux: EU-Turkey-Western Balkans Relations - Damla Cihangir Tetik, Ayvansaray ÜniversitesiRegaining the influence: Turkish Cooperation Initiatives in the Balkans - Jan Pawel Niemiec, Jagiellonian UniversityAll Water under the Bridge: The Interaction between Turkey’s Relations with the US and with the EU - Armağan Emre Çakır, Marmara ÜniversitesiRefugee Women As The Neglected Subjects of The EU-Turkey Relations - Sinem Bal, University of Nottingham11:00 - 12:00 Jeoekonomi, Enerji Güvenliği ve AB (Küçük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı: Emirhan Göral, Marmara ÜniversitesiAvrupa Birliği’nin Ortak Enerji Politikası Oluşturma Çabaları: Danimarka, Almanya ve Polonya Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme - Emre Erdemir, Marmara ÜniversitesiÇin'in Yeni İpek Yolları Projesi ve Avrupa Birliği - Tolga Bilener, Galatasaray ÜniversitesiAvrupa Birliği Enerji Politikalarının Dönüşümü - Z. Nazlı Kansu, Marmara ÜniversitesiDoğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Krizinde Üçüncü Aktör Olarak Avrupa Birliği - Tuğçe Kafdağlı Koru, Yıldız Teknik ÜniversitesiDoğu Akdeniz Doğal Gazının AB Enerji Güvenliğine Katkısı - Sıla Turaç Baykara, İzmir Demokrasi Üniversitesi12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH  Oturum / Session 813:00 - 14:00 Legal Aspects of European Integration  (Büyük Salon)Chair/Discussant: Deniz Tekin Apaydın, Marmara ÜniversitesiThe Competence of The EU on the Exclusive Economic Zones of the Member States - Deniz Tekin Apaydın, Marmara ÜniversitesiFreedom of Expression and its Limits under the Case Law of the European Courts-with special reference to the Recent Decisions of the CJEU on Google and Facebook Cases – Feyza Başar, Gedik ÜniversitesiReform of the Dublin System: A Matter of Long-Standing Controversy - Gözde Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi13:00 - 14:00 Kamu Diplomasisi ve Lobicilik (Küçük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı: Ömer Faruk Gençkaya, Marmara ÜniversitesiTürkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Çıkar Gruplarının Lobi Faaliyetleri - Alper Yurttaş, İstanbul Teknik ÜniversitesiAvrupa Bağlamında Lobicilik, Şeffaflık ve Kamusal Karar Alma Süreci: Düzenleyici Çerçeve Üzerine Bazı Ön Gözlemler - Ömer Faruk Gençkaya, Marmara ÜniversitesiLizbon’dan Küresel Stratejiye Avrupa Birliği’nin Kamu Diplomasisi - Çiğdem Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 14:00 - 14:15 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  Oturum / Session 9 14:15 - 15:15 Türkiye-AB İlişkileri (Büyük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı: Başak Alpan, Ortadoğu Teknik ÜniversitesiAvrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin Göç Politikası Hakkındaki Görüşleri (2011-2018) - Melek Özlem Ayaş, Beykent Üniversitesi Akademik Perspektiften AB-Türkiye İlişkileri: Kuramsal, Yöntemsel ve Tematik Dönüşüm - Ebru Turhan, Türk Alman Üniversitesi; Rahime Süleymanoğlu Kürüm, İstanbul Gedik Üniversitesi20. Yüzyılda Millî Görüş Hareketi’nin AB’ye Yaklaşımı: Çevreden Merkeze Yolculukta AB’nin Keşfi - Efe Can Müderrisoğlu, Doğuş ÜniversitesiMüzakere Sürecinde Yaşanan Kurumsal Dönüşüm: Kamu Denetçiliği Kurumu - H. Kutay Aytuğ, Manisa Celal Bayar ÜniversitesiAB'nin Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Başlığı Altında Türkiye İlerleme Raporlarında Yönelttiği Eleştiriler - Haydar Efe, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi14:15 - 15:15 EU Policies and Quantitative Studies on the EU (Küçük Salon)                                     Chair/Discussant: Bilge Filiz, Ankara ÜniversitesiThe Impact of Populism and Nationalism on Common Agricultural Policy - Oğuzhan Barçın, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Active Social Policies in Turkey and Spain & the Perception of Social Responsibilities - Bilge Filiz, Ankara ÜniversitesiA Comparison of the European Union Countries’ Levels of Digital Public Services - Oğuz Güner, Amasya ÜniversitesiAgency Costs and Dividend Policies of European Firms - Hasan Tekin, University of BradfordOptimal Leverage of Travel and Leisure Firms in Europe - Hasan Tekin, University of BradfordOturum / Session 1015:15 – 16:15 Transatlantik İlişkilerde Güncel Meseleler (Büyük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı: Armağan Emre Çakır, Marmara ÜniversitesiTrump Döneminde Transatlantik İlişkiler – Mehmet Bardakçı, İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiKriz, Belirsizlik ve Sistemsel Dönüşüm Döneminde Avrupa Birliği-ABD İlişkileri - Sinem Kocamaz, Ege ÜniversitesiAB - ABD İlişkilerinde Türkiye'nin Konumu - Yiğit Yavuz, Dokuz Eylül Üniversitesi15:15 – 16:15 EU ‘s Economic Relations (Küçük Salon)Chair/Discussant:  Elif Uçkan Dağdemir, Anadolu ÜniversitesiNew Propensity to Capital Flows between European Union and China: Any Implications for Chinese Belt and Road Initiative? - Elif Uçkan Dağdemir, Anadolu ÜniversitesiThe EU Trade Policy in the Age of New Protectionism: Implications for the Future of Common Commercial Policy - Ali Kıncal, Dokuz Eylül Üniversitesi; Utku Utkulu, Dokuz Eylül ÜniversitesiThe Future of the EU-China Economic Relations - Pantea M. Zanganeh, Tehran UniversityThe Role of the EU in Multilateral Development Cooperation: Challenges and Limitations in Times of Crises - Nevra Esentürk, Yalova Üniversitesi16:15 - 16:30 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Oturum / Session 1116:30 – 17:30 Avrupa Bütünleşmesi ve Politikalarında Güncel Tartışmalar (Büyük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı: Pınar Sayan, Beykoz ÜniversitesiAvrupa Birliği'nin Ulusal Egemenlik Sınaması - Burak Tangör, Hacettepe Üniversitesi“Duvardaki Kapı”: Avrupa Birliği’nin Sınırlarını Anlamak - Ebru Dalğakıran, Marmara Üniversitesi; N. Aslı Şirin Öner, Marmara ÜniversitesiAvrupa Birliği’nde Bölgecilik ve Ulus Devlet Gerilimi: Birleşik Krallık ve İskoçya Örneği - Okan Can, Manisa Celal Bayar Üniversitesi; H. Kutay Aytuğ, Manisa Celal Bayar ÜniversitesiPolonya’nın İkilemi Olarak Avrupa Birliği ve Farklılaşmış Avrupa Bütünleşmesi - Sezgin Mercan, Başkent ÜniversitesiAvrupa Birliği Dış İklim Değişikliği Politikası - Defne Günay, Yaşar Üniversitesi16:30 – 17:30 AB’nin Güvenlik Aktörlüğü (Küçük Salon)Oturum Başkanı/Tartışmacı: Münevver Cebeci, Marmara ÜniversitesiUluslararası Terörizm ve AB’nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Yöntemlerinin Etkinliği - Omca Altın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiLiberal Bir Aktör Olarak Avrupa Birliği: Akdeniz İçin Birlik Örneği - Büşra Kılıç, Marmara ÜniversitesiAvrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Kullanımı: Doğu Ortaklığı’nın Onuncu Yılı - Esra Erol Algan, İstanbul Üniversitesi17:30 Closing Session / Kapanış Oturumu (Büyük Salon)Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Münevver Cebeci, Marmara ÜniversitesiDavetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof. Dr. Thomas Diez, University of Tübingen

  -

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim Bilgileri

Marmara Universitesi Avrupa Arastirmalari Enstitusu Marmara Universitesi Goztepe Kampusu Enstituler Binasi 3.Kat Kadikoy 34722 Istanbul - Türkiye (Turkey) T:+90-216-336-3335-F:+90-216-347-4543 http://avrupa.marmara.edu.tr

İletişim Sorumlusu : mces.istanbul@gmail.com

Kayıt Ücreti

Konferans kayıt ücreti 250 TL'dir. 

Çok yazarlı tebliğlerde katılım ücreti sadece konferansa katılan yazar(lar) tarafından ödenecektir.

Banka hesap numarası "Kabul Edilen Başvuruların İlanı" ile  bildirilecektir. 

Ödemeler son kayıt tarihinden önce yapılmalıdır. 

Banka havalelerinde açıklama bölümüne "MCES-Konferans" ifadesi ve ad/soyad yazılması gerekmektedir.


Konferans ücretine konaklama ve akşam yemekleri dahil değildir. 

Konferans ücreti aşağıdakileri kapsamaktadır: 
- kayıt ücreti
- hakem süreciyle seçilen makalelerin AB Enstitüsü dergilerinden birinde yayınlanması
- katılımcı çantası
- konferans günlerinde öğle yemekleri, çay-kahve arası ikramları