Tahkim Okulu

30.10.2019 - 24.06.2020

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Tahkim Merkezi

Hakkımızda

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) olarak organize ettiğimiz “Tahkim Okulu” adlı paneller serisi devam etmektedir. Bu proje kapsamında farklı tecrübe düzeylerinden tahkim uygulamacıları ve tahkime ilişkin çalışmaları olan akademisyenleri bir araya getirerek tahkimin farklı boyutları ele alınmaktadır.

Tahkim Okulu”, ayda bir gerçekleşecek panellerden oluşan ve dört yıl boyunca düzenli olarak devam etmesi planlanan bir projedir. Proje kapsamında gerçekleşecek panellerin her birinde; bir oturum başkanı, birer genç akademisyen ve uygulamacı ile birer kıdemli akademisyen ve uygulamacı olmak üzere toplamda beş kişinin yer alması planlanmaktadır. Panelde yer alan genç akademisyen ve genç uygulamacılar, tahkim konusunda önem taşıyan farklı konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirecek; kıdemli akademisyen ve kıdemli uygulamacılar ise genç meslektaşların sunumlarında ele aldıkları hususları yorumlayıp, değerlendireceklerdir. Ayrıca, her senenin sonunda sene boyunca yapılan tüm sunumlar kitap haline getirilerek yayımlanacaktır. Panellerimiz her ayın son Çarşambası saat 18:00 ile 21:15 arasında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Göztepe Yerleşkesi'nde gerçekleşmektedir.

Bu kapsamda, “Tahkim Okulu” projemize 2018-2019 döneminde 31 Ekim 2018 tarihinde “Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması” konulu panelimizle başlangıç yaptık. İlk yılımız, 26 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen "Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim" konulu panelimizle sona ermiştir. 2019-2020 dönemine ise 30 Ekim 2019 tarihinde "Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü" konulu panelimizle başlayıp, 24 Haziran 2020 tarihinde "Tahkimde Masraflar" konulu panelimizle son verdik.

2020-2021 döneminde gerçekleşecek olan üçüncü yılımızda da yine tahkime ilişkin çeşitli konuları ele almaya gayret edeceğiz. Bu yıl sırasıyla şu konular incelenecektir: "Üçüncü Kişi Finansmanı (Third Party Funding)", "Hakemlerin Tarafsızlık ve Bağımsızlığı", "Hakemin Reddi", "Hakemlerin Sorumluluğu", "Çok Taraflı Tahkim Yargılaması (Multi-Party Arbitration)", "Davaların Birleştirilmesi", "Tahkimde Paralel Yargılamalar", "Görev Belgesi ve Usulî Zaman Çizelgesinin Hazırlanması", "Tahkimde İddia ve Savunmayı Değiştirme ve Genişletme Yasağı" ve "Tahkimde Deliller: Tanık ve Bilirkişinin Rolü, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif".

Üçüncü senemizin ilk paneli olan "Üçüncü Kişi Finansmanı" konulu panelimiz, 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 17:00-19:00 arasında, Tahkim Okulu Youtube kanalı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Canlı yayınımızın gerçekleşeceği Youtube kanalımıza http://www.youtube.com/tahkimokulu linki üzerinden erişebilirsiniz.

Panel Afişi

Önemli Tarihler

 • 30.09.2020

  19. Panel: Üçüncü Kişi Finansmanı (Third Party Funding)

 • 28.10.2020

  20. Panel: Hakemlerin Tarafsızlık ve Bağımsızlığı

 • 25.11.2020

  21. Panel: Hakemin Reddi

 • 30.12.2020

  22. Panel: Hakemlerin Sorumluluğu

 • 27.01.2021

  23. Panel: Çok Taraflı Tahkim Yargılaması (Multi-Party Arbitration)

 • 24.02.2021

  24. Panel: Davaların Birleştirilmesi

 • 31.03.2021

  25. Panel: Tahkimde Paralel Yargılamalar

 • 28.04.2021

  26. Panel: Görev Belgesi ve Usulî Zaman Çizelgesinin Hazırlanması

 • 26.05.2021

  27. Panel: Tahkimde İddia ve Savunmayı Değiştirme ve Genişletme Yasağı

 • 30.06.2021

  28. Panel: Tahkimde Deliller: Tanık ve Bilirkişinin Rolü, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

Etkinlik Konuları

1. YIL (Ekim 2018-Haziran 2019)
1- Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması 2- Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları) 3- Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı 4- Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları 5- Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması 6- Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili 7- Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi 8- Tahkime Elverişlilik 9- Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim
2. YIL (Ekim 2019-Haziran 2020)
1- Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü 2- Birleşme ve Devralma Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü 3- Tahkimde Davanın Açılması ve İlk Dilekçelerin (Tahkim Talebi ile Tahkim Talebine Cevap) Hazırlanması 4- Tahkim Yargılamasında Tebligat ve Yabancı Avukatla Temsil 5- Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) ve ISTAC Kuralları 6- Tahkimde Dava Açmama Emirleri (Anti-Suit Injunction) 7- Acil Durum Hakemi 8- Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri 9- Tahkimde Yargılama Giderleri ve Masraflar
3. YIL (Eylül 2020-Haziran 2021)
1- Üçüncü Kişi Finansmanı (Third Party Funding) 2- Hakemlerin Tarafsızlık ve Bağımsızlığı 3- Hakemin Reddi 4- Hakemlerin Sorumluluğu 5- Çok Taraflı Tahkim Yargılaması (Multi-party Arbitration) 6- Davaların Birleştirilmesi 7- Tahkimde Paralel Yargılamalar 8- Görev Belgesi ve Usulî Zaman Çizelgesinin Hazırlanması 9- Tahkimde İddia ve Savunmayı Değiştirme ve Genişletme Yasağı 10- Tahkimde Deliller: Tanık ve Bilirkişinin Rolü, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
4. YIL (Eylül 2021-Haziran 2022)
1- Belge İbrazı 2- Tahkimde Duruşmalar 3- Tahkimde Savunma Hakkının İhlali 4- Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk ve Anasyonel Hukuk Kurallarının Seçimi 5- Uyuşmazlığın Hakkaniyet ve Nesafete Göre veya Dostane Arabuluculukla Çözümü 6- Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kurallar 7- Tahkim Süresi 8- Hakem Kararlarının İptali Sebepleri 9- Verildiği Ülkede İptal Edilen Hakem Kararlarının Tenfiz Edilebilirliği 10- Tanıma ve Tenfiz Engelleri 11- Devlet Yargısının Tenfiz ve İptale İlişkin Kararlarına Karşı AİHM'e Başvurulması

Program Arşivi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) işbirliğinde başlattığımız “Tahkim Okulu” isimli paneller serisinin ilk etkinliğini 31 Ekim 2018 Çarşamba günü gerçekleştirdik. 

Etkinliğimiz, geniş bir katılım ile başladı ve medyada da ciddi bir yankı buldu. Aşağıda etkinliğimize dair çıkmış olan bazı haberlere ulaşabilirsiniz:

1- https://www.cnnturk.com/turkiye/istac-baskani-finans-kongresinde-konustu-tahkim-okulu-egitimleri-basladi
2- http://www.gazetevatan.com/marmara-universitesi-ve-istac-tan-tahkim-okulu-1214874-gundem/?fbclid=IwA...
3- http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/marmara-universitesi-ve-istactan-tahkim-okulu-41005518?fbclid=IwA...
4- https://www.ntv.com.tr/egitim/marmara-universitesi-ve-istactan-tahkim-okulu,-Y5Tfxga9k2GDvlp7a0kgw?f...

Birinci yılımızda gerçekleştirdiğimiz panellerimizin afişlerimize şu linklerden erişebilirsiniz:

1- Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/ISTAC_31-Ekim-Poster-791x1024.jpg
2- Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları):
https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2018/11/ISTAC_28-Kasim-Poster_V03-01-1-791x1024.jpg
3- Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2018/12/ISTAC_26_Aralik_Poster_V03-791x1024.jpg
4- Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/ISTAC_Ocak-Poster_V02-01-791x1024.jpg
5- Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/02/ISTAC_Subat-Poster_V01-791x1024.jpg
6- Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/03/ISTAC_Mart-Poster_V01-791x1024.jpg
7- Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi: https://gss.gs/n1k.jpg
8- Tahkime Elverişlilik: https://gss.gs/2wn.jpg
9- Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/06/Tahkim-Okulu-Haziran-2019-791x1024.jpg

İkinci yılımızda gerçekleştirdiğimiz panellerimizin afişlerimize şu linklerden erişebilirsiniz:

1- Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/10/34k-791x1024.jpg
2- Birleşme ve Devralma Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/11/EJucnHbXkAAp2iC-791x1024.jpg
3- Tahkimde Davanın Açılması ve İlk Dilekçelerin (Tahkim Talebi ile Tahkim Talebine Cevap) Hazırlanması: https://gss.gs/EPN.jpg
4- Tahkim Yargılamasında Tebligat ve Yabancı Avukatla Temsil: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/9eM-791x1024.jpg
5- Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) ve ISTAC Kuralları: https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2020/02/Kyx-791x1024.jpg
6- Tahkimde Dava Açmama Emirleri: https://gss.gs/OMz.jpg
7- Acil Durum Hakemi: https://gss.gs/uDa.jpg
8- Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri: http://gss.gs/vnK
9- Tahkimde Yargılama Giderleri ve Masraflar: https://gss.gs/GM8.jpg

Programa Katılım

Programımıza dinleyici olarak katılmak için aşağıda yer alan "Kayıt Ol" başlığındaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Bu başlık, programımıza konuşmacı veya yorumcu olarak katılmak isteyen değerli meslektaşlarımız ve hocalarımızın katılımına ilişkindir.

Yukarıdaki konulardan birini sunmak için istekli genç meslektaşlarımızın ve müzakereci/yorumcu olarak katkı sağlamak isteyen tecrübeli meslektaşlarımızın katkılarından ötürü memnun oluruz. Ancak yukarıda belirtilen konular üzerinde sunumlar gerçekleştirileceğini vurgulamak isteriz.

Etkinliğe konuşmacı olarak başvurmak isteyenlerin
a. Güncel özgeçmişlerini (CV)
b. Hangi konuyu/konuları sunmak istediklerine ilişkin bilgiyi (Kişiler en çok 3 konu tercihinde bulunabilir, istek sırasına göre 1’den 3’e sıralayabilirsiniz)
c. 250 kelimeyi aşmayacak şekilde, seçilen konular üzerinde hangi noktalara değineceklerini tahkimokulu@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletmelerini rica ederiz.

Bu konuda genç meslektaşımızın çalıştığı kurum yöneticileri de öneride bulunabilir.

Etkinliğe müzakereci/yorumcu olarak katılmak isteyen tecrübeli meslektaşlarımız ise
a. Güncel özgeçmişlerini (CV)
b. Hangi konuda/konularda yorumcu olarak yer almak istediğini
tahkimokulu@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletmelerini rica ederiz.

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Program ne zaman gerçekleşecektir?

  Program, dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. 2018-2019 eğitim döneminde ilk yılımızı tamamlamış bulunuyoruz. 2019-2020 yılında gerçekleşen ikinci yılın programı ise 30 Ekim 2019 Çarşamba günü başlayıp 24 Haziran 2020’ye kadar dokuz ay boyunca devam edecek ve her ayın son Çarşamba günü saat 18:00-21:00 arasında gerçekleşecektir.

 • Programa konuşmacı olarak katılmak için ne yapmalıyım?

  Katılım için a. Güncel özgeçmişinizi (CV) b. Hangi konuyu/konuları sunmak istediğinize ilişkin bilgiyi (En çok 3 konu tercihinde bulunabilir, istek sırasına göre 1’den 3’e sıralayabilirsiniz) c. 250 kelimeyi aşmayacak şekilde, seçilen konular üzerinde hangi noktalara değineceğinizi tahkimokulu@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletmeniz gerekmektedir.

 • Programa müzakereci/yorumcu olarak katılmak için ne yapmalıyım?

  Müzakereci/yorumcu olarak katılmak isteyen tecrübeli meslektaşlarımızın güncel özgeçmişlerini (CV) ve hangi konuda/konularda yorumcu olarak yer almak istediklerini tahkimokulu@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

 • Programa dinleyici olarak katılmak için ne yapabilirim?

  Programa dinleyici olmak isteyen herkes katılabilir. Bununla beraber, üniversitemize sorunsuz girişinizi sağlayabilmemiz için sayfamızda yer alan "Kayıt Ol" başlığındaki formu doldurmanız gerekmektedir.

 • Tahkim Okulu'na katılım ücretli midir?

  Tahkim Okulu'na katılım ücretsizdir.

 • Tahkim Okulu nerede gerçekleştirilecektir?

  Tahkim Okulu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleşecektir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde yer almaktadır.

 • Her panelde konuşmacılar ve müzakereci/yorumcular ne zaman duyurulacak?

  Her ayın son Çarşambası yapılacak olan paneller için konuşmacı veya yorumcu olmak isteyerek kendilerinden talep ettiğimiz belgelerin de değerlendirilmesi suretiyle konuşmacı ve yorumcular websitemiz aracılığı ile duyurulacaktır.

 • Sizinle nasıl iletişime geçebilirim?

  Tarafımıza tahkimokulu@gmail.com e-mail adresi yoluyla ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı - http://twitter.com/tahkimokulu

İletişim Sorumlusu : Prof. Dr. Mustafa Erkan