Marmara Üniversitesi Türklük Bilimi Araştırmaları Sempozyumu I

Türkistan'dan Balkanlara Türk Sufizmi Uluslararası Sempozyumu

28 - 29 Mayıs 2021

MTAS2021

Türkistan'dan Balkanlara Türk Sufizmi Uluslararası Sempozyumu

MTAS2021

DUYURU
Gelen talepler doğrultusunda sempozyum bildiri özeti gönderme son tarihi 30.04.2021 olarak güncellenmiştir.

Değerli Meslektaşlarımız,
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü olarak bu yıldan itibaren düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığımız Türklük Bilimi Araştırmaları Sempozyum dizisinin ilkini sizlerle paylaşmanın heyecanı içindeyiz. UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran'ı anma yılı ilan etmesiyle bu yılın sempozyum konusunu Türk Sufizmi olarak belirledik. "Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi" başlıklı  Uluslararası Sempozyumda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından uzmanların bir araya gelmesine vesile olarak Türk sufizmi konusunu ele almayı amaçladık. 
Türk sufizmi, inanç ve ritüel odaklı olmakla birlikte tarihî ve sosyokültürel bir zeminde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Yüzyıllar boyunca Türk toplum hayatını derinden etkileyen sufiler, Türk inanç sisteminin, tarihinin, dilinin ve kültürünün biçimlenmesinde önemli bir rol üstlendiklerinden konunun çok yönlü olarak ele alınması gerekmektedir. Sizleri, s
osyal bilimlerin dil, tarih, kültür, edebiyat, folklor, felsefe, ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, müzikoloji gibi alanlarından araştırmacıları,  Türk Sufizmi konusundaki birikimlerinizi paylaşmak üzere sempozyumumuza davet ediyoruz. Kurullar

 • Prof. Dr. Erol ÖZVAR

  Marmara Üniversitesi Rektörü, Türkiye

 • Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

  Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Alfina Sibgatullina

  Rusya Bilimler Akademisi, Rusya

 • Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Erdal Şahin

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Erol ÖZVAR

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Fuzuli Bayat

  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan

 • Prof. Dr. Hamidullah Boltabayev

  Mirza Ulugbek Adındaki Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

 • Prof. Dr. Seyed Javad Miri

  İran Beşeri Bilimler ve Kültürel Çalışmalar Enstitüsü, İran

 • Prof. Dr. Seyfeddin Rzasoy

  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan

 • Prof. Dr. Suzan Canhaşi

  Priştine Üniversitesi, Kosova

 • Doç. Dr. Galina Miskiniene

  Vilnius University, Litvanya

 • Doç. Dr. Rıza Yıldırım

  Emory University, ABD

 • Doç. Dr. Saadet Şıhıyeva

  Azerbaycan Bilimler Akademisi, Azerbaycan

 • Dr. Razia Sultanova

  Cambridge University, Birleşik Krallık

 • Prof. Dr. Abdullah Akat

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

  Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Alfina Sibgatullina

  Rusya Bilimler Akademisi, Rusya

 • Prof. Dr. Ali Selçuk

  Erciyes Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Asiye Mevhibe Coşar

  Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Aynur Koçak

  İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik

  Çukurova Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Baki Asiltürk

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Erdal Şahin

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Esat Harmancı

  Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Fehmi Yılmaz

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Fuzuli Bayat

  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan

 • Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Gülşen Seyhan Alışık

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Hakan Taş

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Hamidullah Boltabayev

  Mirza Ulugbek Adındaki Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

 • Prof. Dr. Harun Duman

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Hayrunnisa Alan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Hülya Tezcan

  İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. İbrahim Maraş

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. İbrahim Taş

  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. İsmail Taş

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. İsmet Çetin

  Gazi Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Medine Sivri

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mehmet Aça

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mehmet Çeribaş

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mehmet Necmettin Bardakçı

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Metin Karadağ

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 • Prof. Dr. Muhammet Gür

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Murat Koç

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mustafa Kara

  Uludağ Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mustafa Öner

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mustafa Tahralı

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Necdet Tosun

  İstanbul Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Osman Horata

  Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Ömer Zülfe

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Reşat Öngören

  Üsküdar Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Sebahat Deniz

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Sema Uğurcan

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Seyfeddin Rzasoy

  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan

 • Prof. Dr. Suzan Canhaşi

  Priştine Üniversitesi, Kosova

 • Prof. Dr. Süheyla Sarıtaş

  Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Şahin Filiz

  Antalya Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Şehnaz Aliş

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Üzeyir Aslan

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Vahit Göktaş

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Vahit Türk

  İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Zekeriya Karadavut

  Antalya Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Zeki Kaymaz

  İzmir Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Zuhal Kültüral

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Aylin Koç Giannopoulos

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin

  Kars Kafkas Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Galina Miskiniene

  Vilnius University, Litvanya

 • Doç. Dr. Hüseyin Durgut

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Mehmet Çevik

  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Mehmet Güneş

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu

  Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Meriç Harmancı

  İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Meryem Bulut

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Mustafa Aça

  İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Nuran Malta Muhaxheri

  Piriştina Üniversitesi, Kosova

 • Doç. Dr. Nursel Uyanıker

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Rıza Yıldırım

  Emory University, ABD

 • Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz

  Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Serkan Acar

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Sevgi Parlak

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Doç. Dr. Ümran Ay Say

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Berna Ayaz

  Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi İlgar Baharlu

  Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gezer

  İstanbul Gedik Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tatcı

  Gazi Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Nusret Gedik

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Rabia Ebrar Akıncı

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Razia Sultanova

  Cambridge University, Birleşik Krallık

 • Dr. Aslı Fişekçioğlu

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Dr. Evrim Ulusan Öztürkmen

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Nalan Türkmen

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Gülşen Seyhan Alışık (Başkan)

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Hakan Taş

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Harun Duman

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Mehmet Aça

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Prof. Dr. Zuhal Hasena Kültüral

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Arş. Gör. Zeynep ÖZ

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Arş. Gör. Burcu SIBIÇ

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

Etkinlik Konuları

Türk Edebiyatında Sufizm

Tasavvuf Tarihinin Kaynakları

Tasavvufi Eğitim

Ritüeller

Tasavvufta Tarikatlar

Tasavvuf Terminolojisi

Tekke Edebiyatı

Müzik ve Sufizm

Resim ve Sufizm

Geleneksel El Sanatları ve Sufizm

Tasavvuf Mimarisi

Tasavvuf ve Sosyoloji

Tasavvufta Kadın

Davetli Konuşmacılar

Doç. Dr. Galina Mişkiniene

Vilnius University, Litvanya

Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmasında Bulunan Dini Metinlerin Özelliği

Doç. Dr. Rıza Yıldırım

Emory University, ABD

Balım Sultan ve Bektaşi Tarikatı’nın Kuruluşu

Doç. Dr. Nezaket Memmedli

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan

Fuzuli Şiirinde Tasavvuf

Doç. Dr. Saadat Shikhiyeva

Azerbaycan Bilimler Akademisi Şarkinaslık Enstitüsü, Azerbaycan

Nesimi Şiirinde Arif Kavramı

Doç. Dr. Kıdır Toralı

Kazakistan Al-Farabi Kazak Mili Üniversitesi, Kazakistan

Hoca Ahmet Yesevi ve Aşk Dünyası

Dr. Razia Sultanova

Cambridge University, Birleşik Krallık

Female Sufism As a Cultural Phenomenon

Prof. Dr. Seyed Javad Miri

Religious Studies and Sociology Institute of Humanities and Cultural Studies, İran

Universal Language of Sufism

Önemli Tarihler

 • 30.04.2021

  Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih

 • 03.05.2021

  Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi

 • 09.05.2020

  Sempozyum Programının İlan Tarihi

 • 15.06.2021

  Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi

 • 01.09.2021

  Bildiri E-Kitabının Yayım Tarihi

Program

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

İletişim Bilgileri

turksufizmi@marmara.edu.tr

İletişim Sorumlusu : Evrim Ulusan Öztürkmen

Sempozyum Katılım Linkleri

1. Oda Zoom Meeting ID: 995 3980 4594     Passcode: 751836

Odaya girmek için tıklayınız

 

2. Oda Zoom Meeting ID: 943 8371 2359     Passcode: 705196