MCES

Marmara Conference on European Studies

23 - 24 Kasım 2018

Marmara Üniversitesi

Marmara Conference on European Studies

Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü uluslararası nitelikte bir konferans düzenlemektedir. Konferans, Avrupa çalışmalarının farklı boyutlarını bilimsel düzeyde tartışacak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 2018 yılının teması “Zorluklar Karşısında Avrupa” olup konferans 23-24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecektir. 
Konferans özet kitabı elektronik ortamda yayınlanacak ve toplantı sonunda tebliğ sahiplerine katılım sertifikası verilecektir. Ayrıca, hakem raporları doğrultusunda seçilen ve sunumu yapılmış olan makaleler “Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi” veya “Almanya-Türkiye Araştırmaları Dergisi"nde yayınlanabilecektir. Paneller Türkçe veya İngilizce gerçekleştirilecek olup eş zamanlı çeviri yapılmayacaktır. 

Kurullar

 • Halûk Kabaalioğlu, Prof. Dr.

  Halûk Kabaalioğlu, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Ayhan Zeytinoğlu

  Ayhan Zeytinoğlu

  İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı, Türkiye

 • Erol Özvar, Prof. Dr.

  Erol Özvar, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Rektörü, Türkiye

 • Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr.

  Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr.

  Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

 • Erhan Aslanoğlu, Prof. Dr.

  Erhan Aslanoğlu, Prof. Dr.

  Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkiye

 • Senem Aydın Düzgit, Doç. Dr.

  Senem Aydın Düzgit, Doç. Dr.

  Sabancı Üniversitesi IPC, Türkiye

 • Besim Bülent Bali, Prof. Dr.

  Besim Bülent Bali, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi SBF, Türkiye

 • Sanem Baykal, Prof. Dr.

  Sanem Baykal, Prof. Dr.

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / ATAUM, Türkiye

 • Dimitris Bouris, Dr.

  Dimitris Bouris, Dr.

  Universiteit Van Amsterdam, Hollanda

 • Hacı Can, Prof. Dr.

  Hacı Can, Prof. Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • James Connelly, Prof. Dr.

  James Connelly, Prof. Dr.

  University of Hull School of Law and Polictics, Birleşik Krallık

 • Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Thomas Diez, Prof. Dr.

  Thomas Diez, Prof. Dr.

  Tubingen University, Political Science and International Relations, Almanya

 • Sypros Economides, Assoc. Prof. Dr.

  Sypros Economides, Assoc. Prof. Dr.

  London School of Economics, Birleşik Krallık

 • Gonzalo Escribano, Assoc. Prof.

  Gonzalo Escribano, Assoc. Prof.

  Real Instituto Elcano, İspanya

 • Theofanis Exadaktylos, Dr.

  Theofanis Exadaktylos, Dr.

  University of Surrey, Birleşik Krallık

 • İlke Göçmen, Doç. Dr.

  İlke Göçmen, Doç. Dr.

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / ATAUM, Türkiye

 • Bogdan Goralczyk, Prof. Dr.

  Bogdan Goralczyk, Prof. Dr.

  Varşova Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi, Polonya

 • Narin İdriz, Dr.

  Narin İdriz, Dr.

  Asser Institute, Hollanda

 • Alfredo Jimenez, Assoc. Prof.

  Alfredo Jimenez, Assoc. Prof.

  Kedge Business School, Fransa

 • Ayhan Kaya, Prof. Dr.

  Ayhan Kaya, Prof. Dr.

  İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Selami Kuran, Prof. Dr.

  Selami Kuran, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / AB Enstitüsü, Türkiye

 • Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü / İKV Genel Sekreteri, Türkiye

 • Ziya Öniş, Prof. Dr.

  Ziya Öniş, Prof. Dr.

  Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

 • Selin Devrim Özdemir, Doç. Dr.

  Selin Devrim Özdemir, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye

 • Yasemin Özerkek, Doç. Dr.

  Yasemin Özerkek, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye

 • Yıldıray Sak, Doç. Dr.

  Yıldıray Sak, Doç. Dr.

  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Tobias Schumacher, Prof. Dr.

  Tobias Schumacher, Prof. Dr.

  College of Europe - Natolin, Polonya

 • Başak Tanınmış Yücememiş, Prof. Dr.

  Başak Tanınmış Yücememiş, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Türkiye

 • Mahmut Tekçe, Prof. Dr.

  Mahmut Tekçe, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türkiye

 • Deniz Tekin Apaydın, Dr. Öğr. Üyesi

  Deniz Tekin Apaydın, Dr. Öğr. Üyesi

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Özlem Terzi, Doç. Dr.

  Özlem Terzi, Doç. Dr.

  İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

 • Dimitrios Triantaphyllou, Doç. Dr.

  Dimitrios Triantaphyllou, Doç. Dr.

  Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

 • Meltem Ulusan, Dr. Öğr. Üyesi

  Meltem Ulusan, Dr. Öğr. Üyesi

  Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye

 • Kamil Zajaczkowski, Dr.

  Kamil Zajaczkowski, Dr.

  Varşova Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi, Polonya

 • Hong Zhuang, Assoc. Prof.

  Hong Zhuang, Assoc. Prof.

  Indiana University, ABD

 • Armağan Emre Çakır, Doç. Dr.

  Armağan Emre Çakır, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Esen Cam, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Münevver Cebeci, Doç. Dr.

  Münevver Cebeci, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Ebru Dalğakıran, Arş. Gör.

  Ebru Dalğakıran, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Muzaffer Dartan, Prof. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Mesut Eren, Doç. Dr.

  Mesut Eren, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • İmre S. Ersoy, Doç. Dr.

  İmre S. Ersoy, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Emirhan Göral, Doç. Dr.

  Emirhan Göral, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Rana İzci Connelly, Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Fatmanur Kaçar, Arş. Gör.

  Fatmanur Kaçar, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Mustafa Tayyar Karayiğit, Doç. Dr.

  Mustafa Tayyar Karayiğit, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Çiğdem Nas, Doç. Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü / İKV Genel Sekreteri, Türkiye

 • Yonca Özer, Doç. Dr.

  Yonca Özer, Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • Kübra Öztürk, Arş. Gör.

  Kübra Öztürk, Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

 • N. Aslı Şirin Öner, Dr. Öğretim Üyesi

  N. Aslı Şirin Öner, Dr. Öğretim Üyesi

  Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Türkiye

Destekleyen Kuruluşlar


Etkinlik Konuları

Avrupa'nın Geleceği

AB Hukuku

Avrupa Ekonomik Entegrasyonu

AB’de Bankacılık ve Finans

Avrupa’da Siyasal İletişim

Avrupa Dış Politikası

Türkiye-AB İlişkileri

Avrupa ve AB Siyaseti

Bu temel başlıklar altındaki bütün konularda başvuru yapılabilir.

Önemli Tarihler

 • 10.09.2018

  Özet Son Gönderim Tarihi

 • 17.09.2018

  Kabul Edilen Başvuruların İlanı

 • 04.10.2018

  Kayıt Son Tarih

 • 08.10.2018

  Konferans Programının İlanı

 • 22.11.2018

  Tam metin son gönderim tarihi

 • 23.11.2018

  Konferans Başlangıcı

Program

 • 10:00 - 17:00

  1. Gün Programı

                                       MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI KONFERANSI 
                                                          Zorluklar Karşısında Avrupa 
                                                                23-24 Kasım 2018

  Konferans tebliğ özetleri kitapçığına http://dosya.marmara.edu.tr/avrupa/MCES/MCES_Abstracts_Ozetler.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 


  November 23, 2018 - FRIDAY / 23 Kasım 2018 - CUMA
  Venue / Yer: Mercure Hotel İstanbul City Bosphorus (https://goo.gl/maps/LFNMU5pKvNT2)

  10:00 – 12:00  Opening Session / Açılış Oturumu
  Chair: Halûk Kabaalioğlu, Marmara University European Studies Institute
  • Panorama of Disputes Involving Turkey in the WTO- Anne Klebes-Pelissier, University of Strasbourg, Faculty of Law
  • The Future of Europe and Turkey-EU Relations- Bart van Bolhuis, Consul General of the Netherlands, Istanbul

  12:00 - 13:30                             LUNCH / ÖĞLE YEMEĞİ

  13:30 - 14:30
  European Regional Policy and Beyond
  Chair: Deniz Yükseker
  • The Role of Local and Regional Authorities for Creating Effective European Union Policies- Militsa Yordanova
  • Discourses on Sovereignty and European Integration in Britain- Gökçen Yavaş
  • Horizontal versus Vertical Effects in Development Assistance: The Multiplicity of Actors Involved in the EU Development Assistance Policy- Magdalena Kania

  14:30 - 14:45                         COFFEE BREAK / KAHVE ARASI

  14:45 – 15:45 Legal Issues in the EU
  Chair: Mustafa Tayyar Karayiğit
  • The Role of the Principle of Legitimate Expectation in the Economic Regulation of the Government in the Legal System of the EU- Faramarz Atrian, Seyed Moammad Mahdi Ghamamy
  • Freedom of Religion and the Right to Conduct Business- Can Be Balance Reached? In the Context of the CJEU's Judgements in Achbita and Bougnaiou Cases- Julija Ilhan
  • The Rights of the Child Relating to Migration and Asylum Under EU and Internatinal Law - Feyza Basar 

  15:45 - 16:00                             COFFEE BREAK / KAHVE ARASI

  16:00 – 17:00  EU-Turkey Relations - I
  Chair: Armağan Emre Çakır
  • The Impact of Europeanization on Territorial Relations in Turkey in the Post-Helsinki Era- Ali Onur Özçelik
  • A Constructivist Approach to the Relationship between the European Union and Turkey- Erman Ermihan
  • Differentiated Integration in a Candidate State: The Case of Turkish Transport- Ahmet Cemal Ertürk

  -

 • 10:00 - 18:00

  2. Gün Programı

  November 24, 2018 -  SATURDAY / 24 Kasım 2018 - CUMARTESİ
  Venue / Yer: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası (https://goo.gl/maps/Td8mkzpGadv)

  10:00 - 11:00 
  EU-Turkey Relations- II
  Chair:  Yonca Özer

  • Traces of Euroscepticism in the Turkish Press (2015-2017)Alaaddin F. Paksoy
  • Civil Society and the European Union in Times of Crisis: The Case of TurkeyBüke Boşnak
  • The Effect of Culture on Turkey's bid for EU membership: A Critical Discourse Analytic StudyMohammad Amin Mozaheb, Mohammad Hossein Behnoud, Mostafa Shahiditabar

  11:00 - 11:15                                  COFFEE BREAK / KAHVE ARASI

  11:15 - 12:15  
  Topics in EU Economic Integration
  Chair: İmre Ersoy
  • One Belt One Road Initiative: A Challenge for the European Union or Just a Newly Emerging Chinese Narrative? -  Elif Uçkan Dağdemir
  • European Economic Integration and Medical Reform in Ukraine- Volodymyr Sulyma, Ruslan Duka, Sergij Malinovskyj, Andrij Bogomolov
  • Medical Education in Ukraine in Connection European Integration - Yakiv Bereznytskyy, Volodymyr Sulyma, Robert Molchanov, Oleksij Bilov

  12:15 - 13:30                                LUNCH / ÖĞLE YEMEĞİ

  13:30 – 14:30  
  European Foreign Policy
  Chair: Münevver Cebeci
  • European-Israeli Military Relations (2006-2016): A Reading in Principles and InterestsMohammed Abusaada
  • The European Union as a Normative or Civilian Power and Iran Nuclear DealElif Tahmiscioğlu
  • European Union and the Responsibility to ProtectAslıhan Turan Zara

  14:30 - 14:45                                 COFFEE BREAK / KAHVE ARASI

  14:45 – 15:45  
  Current Issues in European Agenda
  Chair: Mesut Eren
  • The Role of English in the EU Institutions After BrexitNeriman Hocaoğlu Bahadır
  • What is new on the menu of the EU beside membership?- Sezin İba Gürsoy, Gülayşe Ülgen Türedi 
  • Transition to EU Energy Union - Özlem Döğerlioğlu Işıksungur

  15:45 - 16:00                               COFFEE BREAK / KAHVE ARASI

  16:00 – 17:00  Kültürel Etkileşim ve Göç Ekseninde Türkiye-AB İlişkileri
  Oturum Başkanı:  Emirhan Göral
  • Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerini Toplumsal ve Kültürel Bir Çerçeve İçine Yerleştirerek Sorunsallaştırmak- Gül Özsan
  • Avrupa Birliği Ve Türkiye İlişkileri: Göç/Güvenlik Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz- Ahmet Bilal Tüzgen
  • Erasmus Programı’na Yönelik Öğrenci Motivasyonlarını Anlamak: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Anket Çalışması- Serra Yurtkoru, Ebru Dalğakıran, Fatmanur Kaçar, Kübra Öztürk
  • Avrupalı Türk Göçmenlerin Vatandaşlık Statüsünün Türkiye – AB İlişkilerine Bakışları Üzerine Etkisi – Muzaffer Dartan, Emirhan Göral

  16:00 – 17:00 Avrupa Birliği Ekseninde Güncel Konular
  Oturum Başkanı: Aslı Şirin Öner
  • Avrupa Birliği’nin Kalkınma Yardımları: Yükselen Donörlerle Üçgen İşbirlikleri- Nilay Tunçarslan
  • AB Dış Politika Analizinde İsrail-Filistin Çatışması Örnek Olayı- Ferat Kaya
  • Avrupa Birliği Antlaşması’nın 50. Maddesi Çerçevesinde Brexit Sürecinin Birleşik Krallık Aleyhine Olası Sonuçları-  Halil Çeçen
  • Avrupa Birliği’nin 2050 Stratejisi’nde Yenilenebilir Enerji: Gerçekleştirilebilir Bir Hedef Mi?- Halil Çeçen

  17:00 Evaluation Session / Genel Değerlendirme 
  Chair: Çiğdem Nas
  • The Challenges and the Opportunities in European Politics- Theofanis Exadaktylos


   

  -

Katılım Ücreti

Konferans kayıt ücreti 250 TL'dir. 

Çok yazarlı tebliğlerde katılım ücreti sadece konferansa katılan yazar(lar) tarafından ödenecektir.

Banka hesap numarası "Kabul Edilen Başvuruların İlanı" bildirilecektir. 

Ödemeler son kayıt tarihinden önce yapılmalıdır. 

Banka havalelerinde açıklama bölümüne "MCES-Konferans" ifadesi ve ad/soyad yazılması gerekmektedir.

Konferans ücretine konaklama ve akşam yemekleri dahil değildir. 

Konferans ücreti aşağıdakileri kapsamaktadır: 
- kayıt ücreti
- hakem süreciyle seçilen makalelerin AB Enstitüsü dergilerinden birinde yayınlanması
- katılımcı çantası
- açılış kokteyli
- konferans günlerinde öğle yemekleri, çay-kahve arası ikramları

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim Bilgileri

Marmara Universitesi Avrupa Birliği Enstitusu Marmara Universitesi Goztepe Kampusu Enstituler Binasi 3.Kat Kadikoy 34722 Istanbul - Türkiye (Turkey) T:+90-216-336-3335-F:+90-216-347-4543 http://avrupa.marmara.edu.tr

İletişim Sorumlusu : 2018mces@gmail.com