Ulusal Sempozyum / National Symposium

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERGİ TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ

17 Nisan 2019

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERGİ TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ

Dünyada ve Türkiye'de Vergi Teşviklerinin Etkinliği

Vergi teşvikleri, devletlerin ekonomik hedefleri çerçevesinde mükelleflere tanıdığı her türlü vergi kolaylığını ifade etmektedir. Özel sektör bakımından maliyet unsuru olan vergi, devletin gelişmesini istediği alanlarda maliye politikası aracına dönüşmekte ve vergi teşvikleri aracılığıyla özel sektörün maliyet yükü azaltılmaktadır. Buna karşın, vergi teşvikleri nedeniyle Hazineye girmesi planlana verginin bir kısmından vazgeçilmekte ve böylece devlet belli bir maliyeti yüklenmektedir. 2018 yılı vergi türleri itibariyle toplam vergi harcaması tahminlerine göre vergi teşvikleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vazgeçtiği vergi geliri yaklaşık 130 milyon TL, tahsil edilen toplam vergi geliri ise yaklaşık 735 milyon TL’dir. Dolayısıyla, elde edilebilecek toplam gelirin yaklaşık %15’inden vazgeçilmektedir. Vergi teşviklerinin ekonomiye getirisi, vazgeçilen bu vergi gelirinden fazla olduğu ölçüde teşviklerin etkin bir şekilde uygulandığından söz edilebilir.
“Türkiye’de ve Dünyada Vergi Teşviklerinin Etkinliği” başlıklı -Marmara Üniversitesi ve Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen- toplantı da tam bu noktada, vergi idaresi ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirerek konunun farklı yönleriyle ele alınması imkanını sunacak ve teşvik uygulamalarının ne ölçüde etkin olduğunu ortaya koyacaktır.

Kurullar

 • Nevzat Saygılıoğlu

  Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

  Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi / Atılım University School of Business, Türkiye

 • Funda Başaran Yavaşlar

  Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Law Faculty of Marmara University, Türkiye

 • Nevzat Saygılıoğlu

  Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

  Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi / Atılım University School of Business, Türkiye

 • Funda Başaran Yavaşlar

  Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Law Faculty of Marmara University, Türkiye

 • İsa Coşkun

  İsa Coşkun

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Genel Sekreteri / Secretary General of Tax Council of Ministry of Treasury and Finance, Türkiye

Davetli Konuşmacılar

Bekir Bayrakdar

Bekir Bayrakdar

Gelir İdaresi Başkan Vekili / Vice President of Revenue Administration, Türkiye

Açılış Konuşması

Erol Özvar

Prof. Dr. Erol Özvar

Marmara Üniversitesi Rektörü / Rector of the Marmara University, Türkiye

Açılış Konuşması

Funda Başaran Yavaşlar

Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ABD Başkanı / Head of the Chair for Fiscal Law at Law Faculty of Marmara University, Türkiye

Açılış Konuşması

Ahmet Eren

Ahmet Eren

Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı / President of Tax Inspectors Foundation, Türkiye

Açılış Konuşması

İsa Coşkun

İsa Coşkun

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Genel Sekreteri / Secretary General of Tax Council of Ministry of Treasury and Finance, Türkiye

Oturum Başkanı

Luisa Dressler

Dr. Luisa Dressler

OECD'nin Vergi Politikası ve Yönetimi Merkezi - Ekonomist / OECD – Centre for Tax Policy and Administration, Paris, Fransa

Vergi Teşviklerine İlişkin Dünya'dan Başarılı Örnekler

Habib Rab

Habib Rab

Dünya Bankası Grubu, Program Lideri / World Bank Group, Program Leader, Ankara, Türkiye

Vergi Teşvikleri: Maliyeti, Yararları ve İyi Uygulama Örnekleri

Sigrid Hemels

Prof. Dr. Sigrid Hemels

Rotterdam Erasmus Ünv. Hukuk Fak., Vergi Hukuku Bölümü / Erasmus University Rotterdam School of Law, Department of Tax Law, Hollanda

Vergi Teşviklerine İlişkin Dünya'dan Başarılı Örnekler

Markus Susilo

Markus Susilo

Crowe Horwath UAE - Ortak / Partner at Crowe Horwath UAE, Birleşik Arap Emirlikleri

Doğrudan Yabancı Yatırım Teşvikleri- BAE Örneği

2. Oturum

2. Oturum

Türkiye

Marmara Üniversitesi / Maliye Hesap Uzmanları Vakfı

Mustafa Çelen

Prof. Dr. Mustafa Çelen

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Vice Rector of Marmara University, Türkiye

Oturum Başkanı

İdris Şenyurt

İdris Şenyurt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Daire Başkanı/ Ministry of Treasury and Finance, Turkish Revenue Administration, Head of Group, Türkiye

Türkiye’de Vergi Teşviklerinin Yapısı

Hakan Yılmaz

Prof. Dr. Hakan Yılmaz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi / Public Cost and Efficiency of Tax Incentives, Türkiye

Vergi Teşviklerinin Kamu Açısından Maliyeti ve Etkinliği

Mehmet Yurdal Şahin

Dr. Mehmet Yurdal Şahin

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Yabancı Sermaye Genel Md. / Director General of Incentive and Foreign Investment, Türkiye

Türkiye’de Yatırım Teşviklerinin Gelişimi ve Etkinliği

3. Oturum

3. Oturum

Türkiye

Marmara Üniversitesi / Maliye Hesap Uzmanları Vakfı

Nevzat Saygılıoğlu

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi, E. Gelirler Genel Müdürü, E. Hazine Müsteşar Vekili / Atılım University, Former Director General of Revenues, Former Acting Undersecretary of Treasury, Türkiye

Oturum Başkanı

Steve Young

Steve Young

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı / President, Bosch Turkey and Middle East, Türkiye

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’deki Vergi Teşviklerine Bakışı

Ahmet Kırman

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Genel Müdür / Vice President of the Executive Board of Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. & CEO, Türkiye

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri

Fatih Kemal Elbiçli

Dr. Fatih Kemal Elbiçli

Koç Holding A.Ş., Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı / Koç Holding AS, President of Consumer Durables, Türkiye

Küresel Şirket Yatırımlarının Vergi Teşvikleri Bakımından Analizi

Program

 • 09:30 - 10:25

  Açılış Konuşmaları

  Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR (Marmara Ünv. Hukuk Fak. Mali Hukuk ABD Başkanı)
  Ahmet EREN (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı)
  Prof. Dr. Erol ÖZVAR (Marmara Üniversitesi Rektörü)
  Bekir BAYRAKDAR (Gelir İdaresi Başkan Vekili)
  Dr. Berat ALBAYRAK* (Hazine ve Maliye Bakanı)


  * Kabulleri halinde.

  -

 • 10:25 - 10:40

  Kahve arası

  -

 • 10:40 - 12:30

  Birinci Oturum: Vergi Teşviklerine İlişkin Dünyadan Başarılı Örnekler

  Oturum Başkanı: İsa COŞKUN (Yaşar Holding Bşk. Yrd., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Genel Sekreteri, E. Maliye Müsteşar V.)

  10:40 Vergi Teşvikleri: Vaatler ve Tuzaklar  
  Dr. Luisa DRESSLER, OECD- Vergi Politikası ve Yönetimi Merkezi, Paris

  11:00 Vergi Teşvikleri: Maliyeti, Yararları ve İyi Uygulama Örnekleri  
  Habib RAB, Dünya Bankası Grubu, Program Lideri, Ankara  

  11:20 Araştırma ve Geliştirme Teşvikleri- Hollanda Örneği
  Prof. Dr. Sigrid J.C. HEMELS, Rotterdam Erasmus Ünv. Hukuk Fak., Vergi Hukuku Bölümü,
  İsviçre Lund Üniversitesi Ekonomi ve İdare Fakültesi Misafir Öğr. Üys.

  11:40 Doğrudan Yabancı Yatırım Teşvikleri- BAE Örneği
  Markus SUSILO, Crowe UAE, Ortak, Dubai

  12:00 Tartışmalar

  -

 • 12:30 - 13:30

  Öğle yemeği

  -

 • 13:30 - 14:50

  İkinci Oturum: Türkiye’de Vergi Teşvikleri ve Etkinliği

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÇELEN (Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

  13:30
  Türkiye’de Vergi Teşviklerinin Yapısı
  İdris ŞENYURT, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Daire Başkanı

  13:50
  Vergi Teşviklerinin Kamu Açısından Maliyeti ve Etkinliği
  Prof. Dr. Hakan YILMAZ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

  14:10
  Türkiye’de Yatırım Teşviklerinin Gelişimi ve Etkinliği
  Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Yabancı Sermaye Genel Md.

  14:30
  Tartışmalar

  -

 • 14:50 - 15:10

  Kahve arası

  -

 • 15:10 - 16:30

  Üçüncü Oturum: Türkiye’de İşletmelerin Vergi Teşviklerine İlişkin Sorunları ve Çözüm Önerileri

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU (Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi,
  E. Gelirler Genel Müdürü, E. Hazine Müsteşar V.)

  15:10 Yabancı Yatırımcıların Türkiye’deki Vergi Teşviklerine Bakışı
  Steven YOUNG, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı

  15:30 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri
  Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Genel Müdür

  15:50 Küresel Şirket Yatırımlarının Vergi Teşvikleri Bakımından Analizi
  Dr. Fatih EBİÇLİOĞLU, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grup Başkanı

  16:10 Tartışmalar 

  -

 • 16:30 - 16:30

  Toplantının sona ermesi

  -

Katılım/Fiyat Bilgileri

0 / Kişi
 • Etkinlik halka açık olup ücretsizdir.

Kayıt Ol

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

İletişim Bilgileri

obayrakci@marmara.edu.tr / metin.kocatepe@marmara.edu.tr

İletişim Sorumlusu : Arş. Gör. Ömer Faruk Bayrakçı / Arş. Gör. Metin Kocatepe